De Edenhoeve – Rijsdijk 104

Deze boerderijwerd gebouwd begin 1600 en was in de 17e eeuw eigendom van Hubrecht van der Meer te Rotterdam. Vervolgens waren de geslachten Barendregt, van Gent Niemantsverdriet en Dekker eigenaar. In 1852 werd Jan Kleinjan Floriszn eigenaar. In 1867 brandde deze hoeve, bewoond door zoon Otto Kleinjan, af. Hij bouwde een nieuwe boerderij, die in het bezit kwam van de familie den Hollander. De laatste eigenaar die er als fruitteler heeft geboerd, de heer J. den Hollander, is overleden waarna de hoeve is aangekocht door de Familie Heezen.

De stee is inmiddels grondig gerestaureerd en verbouwd waarbij veel aandacht is geschonken aan het behoud van de originele details. Naast de opstallen is bijvoorbeeld ook de karakteristieke en historische voortuin met zijn bomen en beplanting gerenoveerd en behouden