Jachtslot Reestein

Een boerderij die door de bewoners uit de buurt ook wel “De Ouwe Stee” werd genoemd en met recht, want het woonhuis heeft fundamenten uit het jaar 1100. Haar andere naam, die ook op de poort staat is Reestein, hoewel vaak op een andere manier in verschillende akten beschreven. Hoe de naam tot stand is gekomen is een verhaal apart, daar moet u het onderzoek van de heer P. Groenenboom, gepubliceerd in het contactblad (jaargang 23, nummer 86 – maart 2001) van het historisch genootschap Barendrecht maar eens op naslaan. Hier staan ook prachtig alle namen van de bewoners beschreven en wat er met het bezit van Reestein in de loop der eeuwen is gebeurd.

Op de muur van de woning is een mooi alliantiewapen aangebracht. Het is het wapen van de families de Roovere en Everwijn uit Dordrecht. Oorspronkelijk was Reestein een jachthuis, alleen per boot bereikbaar. Later is, met de inpoldering van Het Buitenland in 1580, Het Weegje aangelegd en zijn er toen ook langs de Koedood kaden gebouwd. Reestein heeft, tot de ontwikkeling van de VINEX-wijk Portland altijd vrij en midden in de polders langs de Koedood gelegen. Als een landmark in het landschap, omgeven door bomen, boomgaarden weilanden en akkers lag het daar mooi te wezen.

Om de hele geschiedenis hier te verhandelen is wat veel, dat is elders beter en completer gedaan. Wij zullen ons beperken tot het benoemen van de eigenaren en geslachten van de Hoeve ­ voor een chronologisch overzicht van de pachters, families en gebruikers verwijzwn we andermaal naar het artikel van P. Groenenboom.

Na de alliantie De Roovere en Everwijn zijn achtereenvolgens de families ’t Hoeuft,
Kranenburg, Schepman, Leeuwenburg en Groenenboom eigenaar geweest. Vaak hadden deze families meerdere kinderen en boerderijen in de omgeving in eigendom, en veel namen zijn door de jaren heen bekende boerengeslachten in deze streek geweest. We zullen hier alleen de laatste decennia samenvatten, toen de hoeve te samen met 29 ha in eigendom was van de familie van den Hoek. Deze oefenden er het landbouwbedrijf uit en maakten zowel de crisisjaren mee als de oorlogsjaren alsook de opkomende mechanisatie in de landbouw.

In de oorlogsjaren lag Reestein middenin het gebied waar de Duitse parachutisten landden om van daaruit de Waalhaven en Rotterdam te veroveren. In diezelfde oorlog werd ook de polder onder water gezet om de geallieerde opmars te stuiten en kon Reestein alleen per boot bereikt worden. Door de aanleg van een kade rondom is het toen bewaard gebleven. Ook bij de watersnoodramp van 1953 liep de polder vol maar daar Reestein op een terp ligt liep ze slechts gedeeltelijk onder.

Al die jaren is de familie van den Hoek eigenaar geweest en besloot in 1963 tot verkoop over te gaan. Met een “erfhuis” op Reestein werd alle vee en inventaris geveild. En een maand later werd ook de boerderij verkocht, en wel in gesplitste vorm : het land werd verkocht aan Jan van den Hoek uitgezonderd 11 ha en de opstallen van Reestein. Deze werden aangekocht door Wouter Noordzij van Het Weegje 3.
Lang heeft Noordzij het bedrijf er niet uitgeoefend, zegge en schrijve één dag. Het was hem om het land te doen, want hij deed Reestein en een strook omliggend land de volgende dag van de hand en breidde zo zijn eigen boerderij met 10 ha uit.

Nieuwe eigenaar werd de heer De Block, een particuliere ondernemer die het pand tot na 1977 in zijn bezit bleef houden. In die tijdspanne werd er Reestein in 1966 op de lijst van Monumentenzorg geplaatst. Dit om het monument in de meest oorspronkelijke staat te behouden. Ook de opvolger, de Familie van Hussen die tot op heden vanaf 1977 “op” Reestein woont hebben het pand liefdevol onderhouden en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat bewaard. Oude details zijn opgeknapt en door dit (dure) onderhoud was Reestein tot voor enkele jaren een pronkjuweel in de polders. Zo is bij een zware storm in 1983 de achtermuur van de boerderij weggeslagen, waarop de heer
Van Hussen een nieuwe achterkant heeft laten metselen (met oude materialen). Compleet met een speciale gedenksteen waarop staat:

De oude zwakke stee

Is ’s nachts door zware vlagen

Gestort en neergeslagen

26/27 november 1983

En zo kent het pand nog vele fraaie details en anekdotes die voor het nageslacht bewaard blijven. Voor een compleet overzicht van de geschiedschrijving verwijzen we u graag naar deze link, waar de oudheidkamer van Rhoon en Poortugaal een uitgebreid stuk geschiedenis vanuit het historisch genootschap Barendrecht weergeeft.

Helaas blijft de Monumentenzorg en beschermde status hier beperkt tot het pand en de opstallen. Want anders is het niet te verklaren dat Reestein al zijn grandeur en schoonheid is ontnomen toen er enkele jaren pal aan de overkant van de Koedood nieuwbouw voor de Vinexwijk Portland is ontwikkeld.
En dan niet aangepast aan de landelijke en groene omgeving maar kale en moderne flats van zoveel verdiepingen waarbij het eeuwenoude monument totaal verloren lijkt te gaan en opgeofferd is aan de waanzin van projectontwikkelaars, geldelijk gewin en tekentafels vol geschonden afspraken.
Wat veel afbreuk doet aan een van de laatste en landelijke cultuurhistorisch erfstukjes van Rhoon.