De Zegenhoeve – Essendijk 4

In 1890 verkochten de bestuursleden van de werkinrichting voor hulpbehoevende blinden 51 ha aan de Hoog welgeboren vrouwe Maria Jacoba Hendrika Repelaer. Vervolgens werd op dit land in 1891 de Zegenhoeve gebouwd. Japhet Oosthoek was de eerste bewoner. Vanaf 1902 was dit Johannes Leeuwenburg en later zijn zoon Jan Leeuwenburg.

Tot enige jaren terug was Johan Kort hier landbouwer en runde er een akkerbouwbedrijf. Echter, met de komst van “Het Buijtenland van Rhoon” heeft de familie Kort besloten te verhuizen en de boerderij te verlaten. Daarna zijn door de nieuwe eigenaar, de Provincie Zuid-Holland, de hoognodige reparaties aan het gebouw uitgevoerd met o.a. een nieuw dak op de schuur. De bijgebouwen zijn bijna allemaal gesloopt en de boerderij wordt nu anti-kraak bewoond tot er een nieuwe bestemming/eigenaar gevonden is. Het land is door de Provincie aan de Combinatie Zegenpolder verpacht die er proeven en ervaringen opdoet voor een nieuwe bestemming de zogenaamde “natuurinclusieve akkerbouw”. tevens zal een deel ervan ontgraven worden om te dienen als afdeklaag van de gifstort bij de Rhoonse Grienden.