Spelregels Polderdag | BuijtenLanddag

In de polders leven de mensen met respect voor elkaar, voor elkaars bezit en voor de natuur. Daarbij zijn normaal geen “regels” nodig omdat de regels van fatsoen, normen en waarden door iedereen gevolgd worden. Toch denken we dat het goed is even een aantal zaken op een rij te zetten…

Respect :
De boeren en bewoners stellen hun bezit voor u open. Zij moeten leven van de opbrengst van hun akkers en weiden, dus vragen wij u de voorgeschreven wandelroute en paden te gebruiken en onnodige schade aan gewassen te voorkomen. Respecteer naast de natuur ook het milieu door geen meegenomen papier of blikjes te laten slingeren onderweg.

Opengestelde bedrijven :
Deelnemers aan de BuijtenLanddag die hun bedrijven hebben opengesteld voor bezoek zijn te herkennen aan een rood-wit-blauwe vlag.

Openingstijden :
De bedrijven zijn op de BuijtenLanddag open tussen 10:00 en 17:00 uur op zaterdag 6 juli 2019

Honden aan de lijn :
Daar de meeste boerderijen (loslopende) honden rond het erf hebben, vragen wij u, indien u uw hond mee neemt, deze aangelijnd te houden. Dit ook omdat er ook andere dieren op de boerderijen aanwezig kunnen zijn zoals o.a. katten en kippen. Verder ook op de wandelroute onderweg de honden aangelijnd, daar de route door weiden en langs dijken loopt waar koeien en schapen in kunnen lopen. En we willen ook het wild niet verjagen op de akkers en weiden in de polders, dus riem mee en de hond aanlijnen.