‘t Buytenlandt – Landgoed met Atelier en Landschapstuin

In de polder “het Buitenland van Rhoon” staat aan de Oudeweg 1 te Rhoon, schuin tegenover de boerderij “Hoeve Johanna” de van oorsprong geheten boerenwoning ‘t Buitenland, nu “Hoeve ‘t Buytenlandt” geheten.

Aan deze Oudeweg – een smal weggetje in de zogenaamde aanwaspolder tussen de Essendijk en Rijsdijk – bezat landbouwer Johannes Willem van der Linde uit Rockanje enige percelen grond. Deze had hij op 14 februari 1906 aangekocht.

Hij verkocht de percelen grond op 21 juni 1920 aan de ongehuwde broers Franciscus (Frans) en Petrus Heezen, beiden landbouwer, wonend te Rhoon. Zij konden dit land direct aanvaarden en betaalden er Fl. 4.820,60 voor (2 percelen tesamen groot 1 ha 50 a 80 ca.). De boerderij is waarschijnlijk kort na aankoop van de grond gebouwd.
De gebroeders Heezen bewoonden samen met hun zuster Francisca Elizabeth (Sandrien) Heezen de woning aan de Oudeweg. In 1919 kwam daar een nichtje Bets uit Rotterdam bij wonen, een dochter van hun overleden zuster Maria, die liefdevol in het huis werd opgenomen.
Deze Bets trouwde in 1949 met G.J. Bresser en ging in Poortugaal wonen. Toen Sandrien in 1961 overleed werd Bets als enig erfgenaam aangemerkt.
De vader van Bets, J.P. Holierhoek, was inmiddels hertrouwd en opnieuw weduwnaar geworden waarop hij naar de Oudeweg in Rhoon kwam tot oktober 1962.

Tussen september 1945 en oktober 1974 woonde aan de Oudeweg 1 ook nog een neef van hen in, samen met zijn vrouw Doortje, een zoon van een andere broer van de gebroeders, L.J. Heezen. Toen Bets haar bezit in 1974 wilde verkopen moesten ook zij van stee en verhuisden naar Rhoon.

Op 26 november 1974 verkocht Jan Bresser, als gevolmachtigde van zijn echtgenoot Bets, het woonhuis met schuren, erf, weiland en tuin (secties B 467 en B 468) voor Fl. 175.000 aan Pieter Cornelis Heezen, een leraar uit Rhoon. Deze was getrouwd met Maria Johanna Jacoba van Rosmalen in 1954 en uit dit huwelijk kwamen 5 zonen voort. Naast het leraarschap begon deze P.C. Heezen een machinefabriek in de schuur waar, na verloop van tijd, ook een aantal zoons hun werk in vonden. Op 7 maart 1979 overleed Heezen Sr. onverwacht, waardoor zijn vrouw en 5 zoons er alleen voor stonden om het bedrijf voort te zetten. Naast hard werken was er op de Oudeweg 1 in die jaren ook tijd voor een druk “sociaal” leven, waar veel jeugd uit Rhoon graag over de vloer kwam. Bij de familie Heezen (Moeder, Ted, Kees, Piet, John en Matty) stond de deur altijd open, was altijd wat te beleven en ook hun feesten waren populair.

Daar de schuur begin jaren tachtig te klein werd voor alle activiteiten werd een nieuwbouwlocatie op het Industrieterrein van Rhoon betrokken. De jongens trouwden en gingen uit huis en mevrouw Heezen bleef alleen achter. In 1983 besloot zij haar bezit te verkopen en naar het dorp te verhuizen.

Sinds Pinksteren 1983 luidt de naam “Hoeve ‘t Buytenlandt” en is betrokken door Marjan en Wim Gé Warnaar, de huidige bewoners. In december 1983 trouwde het stel met koetsen vanuit de Oudeweg en deze relatie heeft hen 2 zoons (Arie-Paul en Willem-Jan) en een dochter (Marnies) geschonken. Wim Gé heeft een agrarische opleiding en is “hobby-boer” maar verdient zijn boterham, na de verkoop van de ouderlijke oliehandel, bij een oliemaatschappij en wordt daarom ook wel “olieboer” genoemd. Marjan Warnaar (-Schop) heeft, naast moeder en huisvrouw, nog een derde ambacht: goud- en zilversmid. In de voormalige schuur heeft zij een atelier en expositieruimte waar ze sieraden ontwerpt en vervaardigt.
In al die jaren is de boerderij stukje bij beetje verbouwd met behoud van de oorspronkelijke details. Er is in het begin vooral veel aandacht geweest voor de landschappelijke aankleding door de aanleg van een tuin, moestuin, boomgaard en beplanting rondom het huis. Ook hier weer met behoud van zoveel mogelijk “oud” is getracht om o.a. de oude hoogstamfruitbomen en lei-peren langs de schuur te redden en te bewaren.

Tijdens de Polderdag en de Kunst-en Atelierroute staan het atelier en tuin open voor bezoek, daar buiten alleen op afspraak. Voor meer informatie   www.warnaar-schop.nl of   www.kar-albrandswaard.nl