V.V.P.A.

Missie

De V.V.P.A. stelt zich ten doel de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van de polders in Albrandswaard te bewaken, versterken en promoten


Ontstaan V.V.P.A.

In het kielzog van de oprichting Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon is er nog een initiatief gerealiseerd, namelijk de oprichting van de VVPA.  Graag stellen we deze vereniging aan u voor opdat u weet waar we voor staan en wat we voor ogen hebben.

De VVPA is ontsproten uit de Gebiedscoöperatie, waar in principe partijen deel van uitmaken die een direct belang daarin hebben. Dat kunnen zijn de boeren, mensen met land en plannen die passen binnen het raamwerk van de coöperatie, verenigingen met rechtstreekse belangen en recreatieve ondernemers.

Mensen die in of naast het gebied wonen, het een warm hart toedragen maar geen directe belangen hebben, zouden van deelname in de plannen van het Buijtenland van Rhoon dus uitgesloten zijn. Maar deze mensen wonen of werken of recreëren ook in dit gebied, dus zouden wel graag mee willen denken over mogelijkheden en invulling, ook als ze geen eigen bedrijf en inbreng voor de Coöperatie hebben.

Vandaar dat er in eerste instantie plannen waren voor een vereniging Vrienden Buijtenland van Rhoon. Echter, al pratende met belangstellenden daarvoor, bleek dat er ruimere interesse was dan alleen dat gebied, en dat deelnemers graag álle polders van Albrandswaard erbij zouden willen betrekken. Een van de doelstellingen van de vereniging is namelijk de promotie, het behoud en het versterken van de cultuurhistorische landschap van Albrandswaard. En daar vallen, naast het Buijtenland van Rhoon o.a. ook de Polder Albrandswaard, de Kijvelanden en de Rand van Rhoon onder. Vandaar dat de naam verder draagt dan alleen het Buijtenland van Rhoon en dus alle polders van Albrandswaard omvat.

Om de vereniging te starten hebben zich een aantal initiatiefnemers opgeworpen die bij de notaris op 17 augustus 2018 een akte van oprichting voor de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard hebben onderschreven. Dit zijn Leendert Wesdorp, Wil Vlasblom, Simon Barendregt, Thedie Binder en Wim Gé Warnaar. De eerste drie vormen voorlopig het bestuur tot de eerste Algemene Ledenvergadering is geweest. Een afgevaardigde van het VVPA bestuur zal ook de vergadering van de Gebieds-coöperatie bijwonen en daar één stem hebben in het te voeren beleid en plannen. Om uit alle geledingen ondersteuning te krijgen is de initiatiefgroep breed opgezet want er zijn leden vanuit Poortugaal (Plonie Rooimans en Bernadette Morsink vanuit de werkgroep Kijvelanden) tot aan Smitshoek (Leendert Wesdorp), oftewel de hele zuidelijke rand van polders tussen Hoogvliet en Barendrecht is vertegenwoordigd.

De bedoeling is dus dat we een actieve vereniging gaan vormen die bijdraagt aan het gebied en dat kan in vele vormen zijn. Het wederom organiseren van een Polderdag bijvoorbeeld, educatieve projecten in de polders voor scholen, opknappen van het Driepolderpunt en meer. Het meedenken en organiseren van evenementen met bedrijven of initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging maar ook ons inzetten voor behoud van het cultuurhistorische karakter van de polders nu er via de Gebiedscoöperatie toch veranderingen in het gebied aan zitten te komen.

Er trekken ondernemers weg en er komen nieuwe bedrijven voor in de plaats, wat gebeurt er met de monumentale boerderijen wanneer een boer vertrekt en zo zijn er talloze “bedreigingen” voor ons polderlandschap en cultuurhistorisch erfgoed.

We hebben inmiddels al wat “spontane” aanmeldingen ontvangen van “leden” die in de wandelgangen van het intiatief hadden vernomen, maar we willen uiteraard veel meer leden hebben, want vele handen (en hersens) maken licht werk. Voor het bestuur zoeken we versterking maar ook meedenkers en bewoners die zelf ideeën hebben om onze polders verder op de kaart te zetten.

Derhalve ook gewoon belangstellenden die de polders en onze activiteiten daarvoor een warm hart toedragen en lid willen worden. Maak dit kenbaar via ons mailadres info@vvpa.nl