Hoeve Noordzij – Het Weegje 3

Deze hoeve werd in 1821 gebouwd door Kleis Kranenburg, landbouwer op de naast gelegen hoeve Rheesteijn voor zijn zoon Pieter Kranenburg. In 1893 brandde de boerderij, dan bewoond door IJsbrand Hendirk Leeuwenburg, af en werd de thans bestaande boerderij gebouwd.

In 1911 kocht Jacob Noordzij Wouterszoon de boerderij. Het bedrijf is daarna voortgezet als gemengd bedrijf met veeteelt, landbouw en fruitteelt door zijn zoons Jacob, Pieter en Maarten. Jacob is met de fruitteelt verhuisd naar de Hoekse Waard, Pieter is hem gevolgd met de akkerbouwpoot van het bedrijf.  

Thans is Maarten Noordzij Wouterszn hier een van de laatste veehouders op IJsselmonde. Hij oefent een melkveebedrijf met een zogenaamde ligboxenstal waar de koeien vrij rond kunnen lopen. Eind vorige eeuw nog werd een deel van de melk aangewend om zelf kaas te maken en te verkopen aan huis, maar door de toenemende dagelijkse drukte op het bedrijf is deze verbreding opgehouden.

Tijdens de Polderdagen is de boerderij doorgaans open voor bezoek en kunt u een kijkje nemen bij de laatste melkveehouderijen in het gebied. Waar dagelijks twee maal de koeien worden gemolken en waar het hele scala aan melkvee te bewonderen zal zijn : van kalf tot pink tot hokkeling tot vaars en tenslotte melkkoe. En natuurlijk de imposante dekstier niet te vergeten die voor dit nageslacht moet zorgen.