Denk mee over de inrichting van de Poort van het Buijtenland!

Het gebied ‘Binnenland van Rhoon’ wordt ontwikkeld tot entreegebied naar het achterliggende gebied Buijtenland. De gemeente Albrandswaard wil dit in samenspraak doen met bewoners en andere belanghebbenden op woensdag 25 september a.s..
Iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied is van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het Binnenland.
(voorheen bekend als de 6 ha met diverse plannen en bestemmingen op http://polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60) …..

Zie ook deze mededeling https://www.albrandswaard.nl/poort-buijtenland

Historische Landbouwdag Rhoon 2019

Op zaterdag 14 september zal de jaarlijkse historische Landbouwdag Rhoon weer plaatvinden om en rond de Vlakkenburg aan de Essendijk 24. Er zijn deze dag allerlei activiteiten te beleven voor jong en oud met gezellige kraampjes en een feesttent met catering en muziek!

Te zien en te beleven zijn o.a.
– Ploegen met paarden
– Oude boeren rijtuigen
– Oude tractoren en stationaire motoren
– Graan dorsen
– Klompen maken
– Paling roken
– Ringsteken
– Scharensliep

Verder zijn er diverse kinderactiviteiten zoals:
– Kinderboerderij
– Springkussen
– Schminken
– Knutselen
.. en nog veel meer !

Nieuw dit jaar: Boerentouwtrek waarin teams een trekker zo snel mogelijk over een traject moeten verplaatsen waarvoor je je kunt inschrijven via de website: http://historische-landbouwdag-rhoon.nl/

Live muziek vanaf 16.00 uur met de band “Traveller”

Vanaf 10 uur tot 20.00 uur aan de Essendijk 24 “Boerderij de Vlakkenburg”

Een leerzame en gezellige dag voor het gehele gezin !

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum:  4 september 2019
Tijd:        20:00 – 21:30
Plaats:    De Buytenhof, Rijsdijk 98, Rhoon

Hierbij nodigen we u uit voor onze eerste ALV. Simon Barendregt zal daar zijn plannen voor het (her)bouwen van een poldermolen presenteren.
De agenda is:

  • Koffie, opening en welkom
  • Vaststelling jaarrekening en decharge voorlopig bestuur
  • Goedkeuring huishoudelijk reglement. (ontwerp bijgesloten)
  • Verkiezing bestuursleden. Er worden nog minimaal twee extra kandidaten gezocht. Heeft u interesse, meldt u dan bij het voorlopig bestuur. Kandidaatsbestuursleden zijn: Wil Vlasblom, Simon Barendregt en Leendert Wesdorp. 
  • Voorstellen van de kringen/werkgroepen van de vVPA en deelname
  • Presentatie van en discussie met Siemen Barendrecht over de plannen voor de te bouwen windmolen.

Zeker met Simons presentatie wordt het een leuke avond.  We zien er naar uit jullie te ontmoeten en samen te werken aan een nog mooier polderlandschap! 

Namens het voorlopig bestuur,

Leendert.

bijlage: Ontwerp Huishoudelijk reglement
bijlage 2: Uitleg hoe besluiten bij consent te nemen

BuijtenLanddag 2019 een groot succes

Terug van weggeweest, een dag dat boeren en bedrijven in de polder hun deuren en akkers open zetten voor het grote publiek. Vijf jaar geleden de laatste Polderdag maar nu, na alle scepsis en onzekerheden voor de agrariërs, was de tijd rijp om de nieuwste ontwikkelingen aan de mensen te laten zien. Onder een nieuwe naam ook, gelieerd aan het gebied en “merk” dat ze uit willen stralen: De BuijtenLanddag!

Als opwarmer was ook de educatieve scholendag weer georganiseerd waarbij klassen de boerderijen kunnen bezoeken om daar voorlichting te krijgen over teelt en productie van allerlei gewassen, op de vrijdag vooraf. De leerlingen en onderwijzend personnel en meefietsende ouders vonden het maar wat interessant om de paardenstallen, groentetelers en akkerbouwers aan het werk te zien of op de zorgboerderij kennis te maken met plantenteelt en biodiversiteit.

Dat was op de BuijtenLanddag zelf, zaterdag 6 juli, niet minder. Een constante stroom fietsers en wandelaars zag je bewegen door de polders over de wegen en het door de landerijen uitgezette akkerpad om de “Toer de Boer” te doen. Ook de nieuwe burgemeester van Albrandswaard, Jolande de Witte was van de partij maar maakte de toer wel op een bijzondere manier. Na de opening en rondgang op de infomarkt van de Vlakkenburg, wachtten haar namelijk een paard en koets op van de Friezen Parade. Koetsier Carla van der Looi, geassisteerd door dochter Patty, reden ontspannen met de burgemeester en het organisatiecomité door de polders om diverse bedrijven een bezoek te brengen. Onderweg wezen de meeliftende Plonie Rooimans, Thedie Binder en Wim Gé Warnaar haar op de historie van het gebied, bijzonder plaatsen en nieuwe ontwikkelingen.  Bij de diverse stops werd ze rondgeleid en kreeg uitleg over het bedrijf. De pronkkamer, de schuur en het meisje op Portland  (Jaapje van Gent) mochten niet ontbreken evenmin als de hit-actief stalling en kipcaravan op de Vossenburg. Met een rondje achterom langs het Weegje reed het gezelschap door de ligboxenstal tussen de koeien bij Noordzij en verder via Koedoodzone en Achterweg naar de Buijtenhof. Ook daar een rondleiding over de zorgboerderij en in een prachtige entourage op het terras genoten van het lunchconcert van La Bona Futura  en een gezonde Polderlunch waarna de rondrit besloten werd met de terugtocht en burgemeester na vier uur Buijtenland van Rhoon met veel indrukken en informatie weer naar haar volgende afspraak kon.

Op de Vlakkenburg intussen was het onverminderd druk en volop activiteiten voor de bezoekers. Op de infomarkt presenteerden leden van de Gebiedscoöperatie zich en draaide een diavoorstelling over de historie van het gebied. Buiten dropten de parachutisten de vlag van het Buijtenland van Rhoon terwijl er door de natuurgidsen van het gebied rondleidingen werden gegeven om de mensen te laten zien wat de invloeden zijn van de al genomen teeltmaatregelen bij de natuurinclusieve landbouw die door de boeren nu wordt bedreven. Een toename van insecten en dieren door een afnemend gebruik van insecticiden en kunstmeststoffen zorgt ervoor dat de insecten etende vogels hier ook meer te zoeken hebben en in aantal toenemen. Om dat te onderschrijven stond ook Myriam Borger er met een infostand over de bijenteelt en het imkervak om te laten zien hoe dat zich ontwikelt in dit gebied daar zij al een aantal jaren bijenkasten op de Vlakkenburg heeft staan en daar ook cursussen in geeft.

De akker- en tuinbouwbedrijven langs de route tenslotte werden fietsend of wandelend bezocht en konden ook hun expertise kwijt aan de passanten. Dat er opeens veel andere gewassen worden geteeld blijkens de “gewasborden” onderweg en waarom waren vragen die beantwoord moesten worden, want die nieuwe teelten vragen om uitleg natuurlijk (eiwitrijke lupine, veld- en sojabonen bijvoorbeeld om de import daarvan uit overzeese gebieden te beperken en zelf onze vegaburgers en veevoer te kunnen maken. Of spelt, emmertarwe en eenkoorn – ouderwetse tarwerassen die meer ziektebestendig zijn en tegenwoordig in verschillende broodsoorten gebruikt worden. Of waarom Gert van Herk zoete aardappelen teelt, gewoon omdat er naar die “bataten” vanuit de stad waar hij veel producten levert veel vraag is en daar een eerlijke prijs voor kan bedingen. Voor alles onderweg was wel een verhaal te maken of uitleg te geven waardoor de mensen uit de regio nog eens extra doordrongen worden van het belang van deze “moestuin” en productiegebied zo dicht bij de consument.

Kortom, het was weer een informerende en enerverende dag die door alle bezoekers en deelnemers als zeer positief werd ervaren en ongetwijfeld een vervolg zal krijgen. De organiserende Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (www.vvpa.nl) kan derhalve terugzien op een geslaagde dag, mede door het mooie weer. Met een gezellig samenzijn van deelnemende boeren, burgers en buitenlui op de Vlakkenburg werd de dag op een passende manier afgesloten en werden de eerste ideeën voor een volgende editie al gelanceerd. Wordt vervolgd dus….

Hier staan de fotoalbums van Sjors Ribeiro en Dominicus Cense (klik op hun naam) waarvan we dankbaar gebruik maken – onze erkentelijkheid voor hun vele mooie beelden van deze prachtige BuijtenLanddag 2019

De Buijtenlanddag op 6 juli 2019

Het is feest in de polder!

Op zaterdag 6 juli opent de nieuwe burgemeester van Albrandswaard, Jolanda de Witte, de BuijtenLanddag. Tijdens deze dag, georganiseerd door de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard, stellen boeren en bewoners hun erf en akkers open voor bezoekers. Ontdek hoe bijzonder de polders naast uw woonomgeving zijn. Voel je welkom in het Buijtenland van Rhoon.

Continue reading “De Buijtenlanddag op 6 juli 2019”

Informatieavond VVPA een succes

Op woensdag 27 maart organiseerde de nieuwe Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard een informatieavond op De Vlakkenburg. Daar kwamen ruim 40 mensen op af zodat, met de zeven initiatiefnemers een kleine vijftig aanwezigen de schuur aan de Essendijk 24 “verwarmden” en daarbij elkaar en het initiatief ”omarmden”.

Na de inloop met koffie en thee volgde een kort welkom door de tijdelijke voorganger Leendert Wesdorp met een korte toelichting op het programma van de avond. Achtereenvolgens konden de aanwezigen kennis maken met het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon, de historie van het gebied en het doel en opzet van de vereniging VVPA.

Continue reading “Informatieavond VVPA een succes”

Voor uw agenda….

De VVPA (werkgroep Polderdag) heeft een tweetal activiteiten georganiseerd:

5 juli (vrijdag) Scholendag (educatie op boerenbedrijven)

6 juli de Polderdag (terug van 5 jaar weg geweest)

Meer informatie over het programma volgt z.s.m.

Nieuws / actueel

V.V.P.A. (Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard) stelt zich voor op een informatie avond woensdag 27 maart a.s.

Na de oprichting van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon is er nog een initiatief gerealiseerd, namelijk de oprichting van de VVPA. Op 27 maart willen we ons aan je voorstellen zodat je weet waar we voor staan en wat we voor ogen hebben. Dit zal gebeuren op een informatieavond op de Vlakkenburg a/d Essendijk 24 te Rhoon. 

Informatieavond voor leden en belangstellenden

We hebben inmiddels al tientallen leden die zich bij de Nieuwjaarsreceptie van de Gebiedscoöperatie, via de wandelgangen, via social media of na publicaties hebben opgegeven. We willen uiteraard veel meer leden hebben, want vele handen (en hersens) maken licht werk. Voor het bestuur zoeken we versterking maar ook meedenkers en bewoners die zelf ideeën hebben om onze polders verder op de kaart te zetten. Dus is iedereen die de polders een warm hart toedraagt en zich wil laten informeren over onze motivatie en activiteiten van harte welkom op deze avond.
In aansluiting daarop zal er later dit jaar (in het 2e kwartaal) een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden waar een bestuur gekozen zal worden.

Op deze informatieavond willen we vooral graag informeren over wat de VVPA inhoudt, wat onze doelen zijn en hoe we die hopen te bereiken. Er zullen een aantal sprekers een korte inleiding houden over het ontstaan van de polders, de Gebiedscoöperatie, het streefbeeld voor het gebied en uiteraard over onze vereniging. Waarna er gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in een informele sfeer kennis te maken.

Aanvang  20:00 uur – Locatie De Vlakkenburg , Essendijk 24, Rhoon

Meer info: op onze website  https://www.vvpa.nl   of op onze facebookpagina                              https://www.facebook.com/VerenigingVriendenPoldersAlbrandswaard