Gebiedsvisie Poort Buijtenland van Rhoon (voorheen 6 ha Binnenland)

Met de Provincie werkt de Gemeente Albrandswaard samen aan de ontwikkeling hiervan. https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/2018/mei/22-mei/bestuursovereenkomst/. Uiteraard heeft dit ook zijn impact op de Gebiedscoöperatie en invloed om onze polders. Hoe wordt de verkeersafwikkeling geregeld, verwachten we nog steeds 960.000 bezoekers per jaar, welke recreatievormen zijn haalbaar en zo meer.

In een aantal sessies is er met belanghebbenden en belangstellenden in 2019 overleg geweest waarop een (zoveelste) concept is geproduceerd “Gebiedsvisie Poort Buijtenland van Rhoon” hetgeen in december 2019 is gepresenteerd. Om u te informeren (het is een groot bestand namelijk dat niet zomaar door te mailen is) plaatsen we dit rapport hier op onze website.

GEEN HISTORISCHE LANDBOUWDAG RHOON 2020

De datum was geprikt, de voorbereidingen gestart en toen was daar het coronavirus.

Door het virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen is het dit jaar onmogelijk om een evenement te organiseren zoals de mensen van ons gewend zijn.

Met alle maatregelen die nu al bekend zijn en de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen is er, met pijn in het hart, door de organisatie besloten dat er in 2020 geen landbouwdag kan plaatsvinden.

Behalve met al onze eigen onzekerheden qua regels etc. vinden we ook dat we geen beroep kunnen doen op sponsoren. Een hoop bedrijven hebben het momenteel zelf ook zwaar en hopelijk is dit in 2021 weer beter en kunnen ze ons weer sponsoren.

We hopen dat we in 2021 weer samen met sponsoren en vrijwilligers kunnen zorgen voor een gezellige en leerzame landbouwdag.

In 2020 géén BuijtenLanddag

Het organiserende comité van de BuijtenLanddag heeft na lang wikken en wegen besloten om de editie van dit jaar over te slaan. Vanwege het coronavirus zijn er veel onduidelijkheden op de korte en lange termijn, en de meeste mensen hebben nu belangrijker zaken aan hun hoofd.

In de voorbereiding betrekken wij, naast de ondernemers en aan de polders gelieerde instellingen en bedrijven, vaak ook de scholen voor het educatieve deel van ons polderlandschap en de agrarische bedrijven die hier werkzaam zijn.  Uitleg over de teelten, natuurdoelstellingen, het gebruik van machines, de groei- en oogstseizoenen en zo meer vinden altijd gretig gehoor bij de jeugd van de basisscholen. Maar met de sluiting van de scholen en het leren op afstand, zal ook de uitgestelde lesstof op een keer moeten worden ingehaald, zodat hun actieve  deelname aan de BuijtenLanddag ook heel onzeker is.

De deelnemende agrarisch bedrijven hebben ook te maken met veranderende omstandigheden waarbij de afzet en verkoop van hun producten onzeker is. De voorjaarswerkzaamheden zijn nu in volle gang maar het is niet gezegd dat ze in juni al voldoende gesteld staan en in staat zijn om groepen mensen te ontvangen op hun bedrijven.

Vandaar dat we graag duidelijk geven en besloten hebben om een jaar over te slaan. We rekenen uiteraard op uw begrip hiervoor en dit laat onveranderd dat de meeste ondernemingen wel hun huisverkoop van producten blijven uitoefenen – de korte voedselketens: direct van het land en producent vers in handen van de consument.  Zij zien u graag komen, er is daar ruimte genoeg om op 1,5 mtr afstand van elkaar hun dagverse producten in te kopen. Zorg voor jezelf en voor elkaar!

V. V. P. A.
kring BuijtenLanddag

Molenavond V.V.P.A. goed bezocht

Ruim een maand geleden, donderdag 14 februari, troffen vele belangstellenden elkaar op de “molenavond” van de VVPA op de Buijtenhof. Een heel interessante en geanimeerde avond waar we met een een 30-tal aanwezigen hebben genoten van enthousiate verhalen over molens, wat ze doen, wat er bij komt kijken om zo’n molen te onderhouden en vooral ook wat je met de nodige inspiratie en ideeën allemaal zelf kan doen om zo’n molen in bedrijf te stellen en/of onderhouden. Nogmaals dank aan de presentatoren Jesse in ‘t Veld (molenaar Puttershoek) en twee molenaars uit Mijnsherenland (Jan Bruins en Fred de Rooy) van deze avond.

Duidelijk is in elk geval geworden dat er voor een wipmolen, zoals gewenst in de Zegenpolder voor het bemalen van water, zeker draagvlak is en dat verder initiatief daarvoor het waard is. Er zullen plannen moeten worden gemaakt en geconcretiseerd voor de herbouw daarvan, inclusief een plan van aanpak en de financiering er van.  

Aansluitend op deze molenavond zijn daarom een aantal VVPA leden op bezoek geweest  bij een molenbouwer in Schiedam en hebben daar veel inspiratie en indrukken opgedaan. Feit is dat we, gezien de expertise, vaker bij onze Hoekse Waardse vrienden te rade moeten gaan want zij hebben toch ook weer andere molens in de buurt onder onze aandacht gebracht (zoals bij de Kralingse Plas, Schiedam etc.)

Zoals echter op 14 februari ook al aangegeven, het werk zal voor een groot deel door vrijwilligers gedaan moeten worden om het behapbaar te houden. Vandaar dat we de aanwezigen herinneren daaraan.

Heeft u wellicht idee om iets te gaan betekenen door:

  • lid te worden van het VVPA en actief te zijn in de “kring” Molens
  • de ambitie om later vrijwilligerswerk bij/op een molen te gaan doen
  • tijd en zin om de opleiding tot “molenaar” te gaan volgen
  • op een andere manier actief te zijn bij/lid te worden van de VVPA

laat het ons dan weten. Dan kunnen wij u met de betreffende personen in kontakt brengen.

En als u liever iets met een graanmolen doet kan dat uiteraard ook – er zijn plannen om bij de “Poort Buijtenland van Rhoon” (de 6 ha Binnenland bij kunstwerk de Rode Boog langs de Rhoonse Baan) een graanmolen neer te zetten als kopie van voorheen molen ‘t Hert in Rhoon-Noord.

Dat moet onderdeel worden van een bezoekerscentrum, winkel met lokale producten, graan voor brood uit het Buijtenland van Rhoon en zo meer.  
Alleen zijn die plannen minder concreet dat de water-wipmolen zoal we deze willen laten herrijzen in de Zegenpolder.

Een mail met uw naam, mailadres en telefoonnummer volstaat al om u in onze “molenaars database” op te nemen. mailto:info@vvpa.nl

De Kring “molens” van de VVPA

14 februari Molenavond V.V.P.A. op de Buytenhof

Vrijdag 14 februari wordt een belangrijke dag voor de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA). Die avond wordt in de Buytenhof aan de Rijsdijk 98 in Rhoon gesproken over molens; en dan met name over de wipwatermolen die de stichting weer wil laten verrijzen in het Buijtenland van Rhoon.

Plonie Rooimans van de VVPA: ,,Het is heel goed voor de VVPA dat dit idee ook terugkomt in de plannen van de gebiedscoöperatie voor dit gebied. Vroeger stond er zo’n molen aan de Essendijk en het zou fantastisch zijn om dat beeld weer terug te krijgen. En het is niet alleen het beeld dat we belangrijk vinden maar de molen moet ook zijn functie weer krijgen; water rond pompen in de polder. Maar daar is nog wel heel wat voor nodig.”   

Vandaar deze bijeenkomst wanneer onder anderen molenaar Jesse in ‘t Veld een goede uitleg zal geven over de functie van zo’n molen. Ook wordt er nog gezocht naar toekomstige (amateur) molenaars. Verder lopen er die avond nog twee molenaars rond om alle vragen te beantwoorden, is er een fraaie maquette te bewonderen en is er voor alle bezoekers een bakje koffie of thee.

De bijeenkomst begint 14 februari om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen dus graag van tevoren even aanmelden; dat kan via info@vvpa.nl. Auto’s kunnen gestald worden op de parkeerplaats aan de Oudeweg.

Nieuwjaarsmarkt 18 januari

Nieuwjaarsmarkt – Buijtenland van Rhoon

Op zaterdag 18 januari van 14.00 tot 17.00 uur vindt de nieuwjaarsmarkt van het Buijtenland van Rhoon plaats. Een dag vol informatie en leuke workshops om kennis te maken met natuurinclusieve landbouw in het Buijtenland van Rhoon én bij u in de keuken. Gezond, lekker en eerlijk. Neem deel aan één van de gratis workshops. Of trek er op uit met de natuurgids…..
Meer info: https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/2905/

Niels Godijn (r) is een van de natuurgidsen en vertelt over de vogels in de Zegenpolder

Leendert Wesdorp over de plannen in het nieuwe jaar

Onze voorzitter heeft een mooi interview gegeven dat o.a. in De Botlek (editie Hoogvliet en Albrandswaard) is gepubliceerd. Waarin hij de plannen voor het nieuwe jaar naar voren brengt en aangeeft wat er allemaal te gebeuren staaat in onze polders. Lees het hele interview met Hans de Bruyn onder deze link (foto is ook van Hans) https://hoogvlietalbrandswaard.debotlek.nl/nieuws/algemeen/910547/-de-lokale-politiek-moet-aan-de-slag-

Leendert Wesdorp voor de Vlakkenburg, Essendijk 24 (foto Hans de Bruyn)

Inloopavond Poort Buijtenland van Rhoon 28/11

Voor het gebied Poort Buijtenland van Rhoon, ook bekend als project ‘Binnenland’, wordt een gebiedsvisie gemaakt. Het doel is het gebied een entreefunctie te geven naar het achterliggende Buijtenland van Rhoon, en dit te versterken met voorzieningen die bij zo’n entree en het landschap passen. De gemeente Albrandswaard, de Provincie Zuid-Holland en de gebiedscoöperatie Buijtenland werken samen aan de visie voor het entreegebied. Op 25 september jl. zijn tijdens een eerste inloopavond ideeën en input opgehaald. Wij willen graag de stand van zaken toelichten aan bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden in het gebied.

Op donderdag 28 november bent u van harte welkom om 19.00 uur in de theeschenkerij van de Buytenhof (Rijsdijk 98 in Rhoon). Wij leggen onze ideeën voor de invulling van het gebied dan graag aan u voor. Om 19.15 uur start een korte presentatie. Daarna kunt u in kleinere groepen uw ideeën en reacties met ons bespreken. De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. U kunt gebruik maken van de parkeerplaatsen van de Buytenhof aan de Oudeweg.

Met vriendelijke groet,
namens Patrick Duijzer, projectleider Poort van Buijtenland

Denk mee over de inrichting van de Poort van het Buijtenland!

Het gebied ‘Binnenland van Rhoon’ wordt ontwikkeld tot entreegebied naar het achterliggende gebied Buijtenland. De gemeente Albrandswaard wil dit in samenspraak doen met bewoners en andere belanghebbenden op woensdag 25 september a.s..
Iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied is van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het Binnenland.
(voorheen bekend als de 6 ha met diverse plannen en bestemmingen op http://polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60) …..

Zie ook deze mededeling https://www.albrandswaard.nl/poort-buijtenland

Historische Landbouwdag Rhoon 2019

Op zaterdag 14 september zal de jaarlijkse historische Landbouwdag Rhoon weer plaatvinden om en rond de Vlakkenburg aan de Essendijk 24. Er zijn deze dag allerlei activiteiten te beleven voor jong en oud met gezellige kraampjes en een feesttent met catering en muziek!

Te zien en te beleven zijn o.a.
– Ploegen met paarden
– Oude boeren rijtuigen
– Oude tractoren en stationaire motoren
– Graan dorsen
– Klompen maken
– Paling roken
– Ringsteken
– Scharensliep

Verder zijn er diverse kinderactiviteiten zoals:
– Kinderboerderij
– Springkussen
– Schminken
– Knutselen
.. en nog veel meer !

Nieuw dit jaar: Boerentouwtrek waarin teams een trekker zo snel mogelijk over een traject moeten verplaatsen waarvoor je je kunt inschrijven via de website: http://historische-landbouwdag-rhoon.nl/

Live muziek vanaf 16.00 uur met de band “Traveller”

Vanaf 10 uur tot 20.00 uur aan de Essendijk 24 “Boerderij de Vlakkenburg”

Een leerzame en gezellige dag voor het gehele gezin !