De Hooge Stee – Rijsdijk 95

Dit is een al vroeg bewoonde plaats. Oorspronkelijk liep de weg aan de andere kant van de boerderij in het dijktalud.

In 1848 nam Ary de Koning Aryszoon de boerderij over van het geslacht Dekker. De familie de Koning boerde hier tot ver in de 20e eeuw.

In 1965 werd Pieter Bos eigenaar van de Hoeve, dat oorspronkelijk als een gemengd bedrijf werd opgezet. Dat wil zeggen met akkerbouw en veeteelt, maar de laatste tak is in de tachtiger jaren ingeruild voor de grove tuinbouw (spruitenteelt).

Na Piet Bos is de bedrijfsvoering opgevolgd door zoon Peter Bos. Door de komst van o.a. plan Essendael raakte het bedrijf veel land kwijt. De akkerbouw en spruitenteelt was derhalve niet langer rendabel. Daarop heeft Peter, samen met zijn vrouw Marjenne, fors geïnvesteerd in een manege en pensionstal. Door alle ontwikkelingen rond het bedrijf is echter verplaatsing onontkoombaar voor een goed toekomstperspectief.

Wat er dan met de Hooge Stee gaat gebeuren is nog onduidelijk. Er zijn herontwikkelingsplannen voor dit deel van de Rijsdijk waarbij de boerderij gesloopt en herbouwd zou gaan worden en ingericht met appartementen. En waar er rondom op het erfgedeelte woningen in een soort boerenerfhof gebouwd zullen gaan wonen. Maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen. Wordt dus vervolgd…..