Activiteiten BuijtenLanddag

2019 Activiteiten BuijtenLanddag

De Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard heeft zich dit jaar ingespannen om samen met de Gebiedscoöpratie de Polderdag na 5 jaar “stilte” weer nieuw leven in te blazen. Daarbij is gekozen om de naam Polderdag te veranderen naar het nieuwe elan en “merk” van ons gebied: De BuijtenLanddag.
Naast het bezoek aan boerderijen en bedrijven zijn er ook andere bezienswaardigheden en activiteiten. Langs de route zal er van alles ontplooid worden en zullen diverse groeperingen hun werkzaamheden aan de bezoekers laten zien. Deze zijn geconcentreerd op een aantal vaste punten waar zowel de wandelroute als fietsroutes (bijna) langslopen.

Officiële opening Burgemeester

De dag zal omstreeks 10:00 uur worden geopend door onze nieuwe burgemeester Jolanda de Witte op de Vlakkenburg (Essendijk 24). Een van haar eerste officiële werkzaamheden binnen de gemeente, waarna ze zich zal laten informeren op de infomarkt over het streefbeeld en de activiteiten van de leden van de Gebiedscoöperatie. Vanuit daar zal ze naar de Vossenburg gaan voor een bedrijfsbezoek en aansluitend per koets naar de Portlandthoeve en de tentoonstelling van de oudheidkamer in deze monumentale boerderij. Rond het middaguur zal ze haar bezoek besluiten en een deel van een lunchconcert bijwonen op de Buijtenhof waar ze het eerste Buijtenlandkratje met streekproducten in ontvangst zal nemen.

Feest in de polders

Zoals elk jaar wordt aan deze dag een bepaald thema toegekend. Dit jaar staat dan ook in het teken van “Feest in de polders”. Op een aantal punten langs de route zullen concerten worden gegeven om de feestvreugde te verhogen door o.a. de orkesten La Bona Futura uit Poortugaal en de 100-jarige jubilerende Volharding uit Rhoon.

Wandelroutes

Er is een wandelroute uitgezet om de bezoekers een rondje door de polders te laten maken. Dit jaar gaan we daarmee nog meer langs de landerijen en over de akkerranden lopen, middels een tijdelijk “Akkerpad” dus wat meer “ongebaand” en avontuurlijker. Wandelaars kunnen ook weer het boerenlandpad “Vossenpad” lopen over de akkers en door de Rhoonse- en Carnisse Grienden. Ook kan men naar de P-plaats aan het einde van de Schenkeldijk gaan om door het natuurgebied Klein Profijt te wandelen. Tevens kan er gewandeld worden langs de Koedoodzone, de Rhoonse Weide en de Groene Verbinding met wandelpark richting de Rijsdijk v.v.

Fietsroutes

Ook dit jaar zijn weer 2 fietsroutes uitgezet, een korte en een langere. Voor mensen van verder weg een mooie gelegenheid om het gebied te verkennen – je kunt zelfs met de fiets in de metro stappen en naar Rhoon komen (station Rhoon op de Erasmuslijn van Spijkenisse > Rotterdam Centraal v.v.). Of de fiets achter op de auto binden en vanaf een van de Parkeerplaatsen per fiets de ontdekkingsreis maken.

Gewasborden

Tijdens hun rondes kunnen de bezoekers de verschillende gewassen herkennen aan gewasborden in het veld, die het hele groeiseizoen zullen blijven staan. Zodoende kan men mooi de verschillende ontwikkelstadia en kleurwisselingen van de gewassen blijven volgen, tot en met de oogst aan toe. Door de nieuwe teelten van de deelnemers binnen de Gebiedscoöperatie staan daar verassende nieuwe producten bij zoals soja, lupine, veldbonen, spelt, emmertarwe en meer biodiverse producten.

De Buytenhof – Rijsdijk 98

Een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf die in de afgelopen 15 jaar is omgebouwd tot een zorgboerderij.
In samenwerking met o.a. mensen van de Pameijerstichting wordt de zorgboerderij opgezet waarbij tal van activiteiten en bezigheden de mensen een nuttige daginvulling geven. Er worden allerhande producten geteeld en verwerkt van fruit, vlees en groenten.
Er is een boerderijwinkel gevestigd waarin zelfgeteelde en gemaakte artikelen worden verkocht en in een theeschenkerij kunt u het ter plaatse ook proeven. Recepten voor de geteelde producten zijn ook voorhanden. Op het gebied van dieren zijn er paarden, schapen, koeien met kalveren en varkens met biggen – van de laatsten wordt ook het vlees verkocht.
De moestuinen, de boomgaard, kruidentuin en landschapstuin zijn ook open op werkdagen en als de tijd rijp is kan men zijn eigen maaltje kleinfruit (aardbeien) of fruit (appels en peren) plukken
Op het terras en in de theetuin zal koffie met gebak en een lunchgerecht worden geserveerd met o.a. vlees van een Buijtenhofs scharrelvarken en andere boerderijproducten.
Op regelmatige tijden zullen rondleidingen over het De Buytenhof worden gegeven en het is ook onderdeel in de wandelroute door het gebied op deze BuijtenLanddag.
Er zal door muziekvereniging La Bona Futura uit Poortugaal een lunchconcert worden gegeven.

De Vlakkenburg – Essendijk 24

De Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon zal uitleg geven over het streefbeeld en de plannen die er zijn om op termijn tot natuur-inclusieve landbouw met meer biodiversiteit te komen
De Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard, als organisator van deze BuijtenLanddag, zal zich ook presenteren en informatie geven over de historie en doelstellingen van de vereniging.
Vanuit de samenwerkende natuurorganisaties in het gebied (ZHL, VCG, Louis Bolk, VNC) worden na een inleidend verhaal excursies gehouden door het gebied om te laten zien hoe de akkers en natuur zich ontwikkelen onder het nieuwe teeltplan met Niels Godijn en Udo Prins
Ook zal Myriam Börger met haar man Boris aanwezig zijn – zij zet zich in voor de bijenhouderij van zowel bijenvolken alsmede de wilde bijen en heeft met haar imker expertise lespakketten daarvoor.
Vereniging de Carnisse Grienden zal zich presenteren en vertellen over hun activiteiten om de Rhoonse en Carnisse Grienden plus het omliggende gebied te bewaren voor het nageslacht. Veel materiaal dat een beeld geeft over een van de oudste agrarische beroepen, namelijk de griendteelt.
Een aantal leden van de Gebiedscoöperatie zullen informatie geven over hun idee en invulling voor een toekomstige ontwikkeling in het gebied. Vooral de recreatieve plannen en initiatieven (bed & breakfast, camping, herbouw historische molen, restaurant en uitspanning Graaf van Portland ) stellen zich daar voor.
Ook andere Coöperatieleden zijn aanwezig zoals de Wildbeheerseenheid en de Parachutisten
Verder zal doorlopend een presentatie van VVPA-lid Thedie Binder worden vertoond over het ontstaan en de geschiedenis van onze polders

De Vossenburg – Korteweg 4

Een akkerbouwbedrijf met een winkel aan huis en een specialisme, namelijk de teelt en verkoop van groene asperges.
Er is hier inmiddels ook een volwaardige neventak ontwikkeld in de vorm van een paardenpension naar de nieuwste inzichten. Op het gebied van onderkomen en dierenwelzijn is hier een hit-actief stalling te bewonderen, waar de paarden in groepshuisvesting los kunnen lopen en zelf actief de hele dag met elkaar als kudde optrekken en in beweging, eten en drinken voorzien.
Op de Vossenburg is er gelegenheid om koffie te drinken en rond te kijken naar een aantal nieuwe takken binnen het bedrijf: de kipcaravan, een mobiel kippenhok waar kippen vrij rond lopen te scharrelen en echte scharreleieren produceren en twee rode lakenvelders, een oud koeienras dat op een extensieve manier de diverse graslanden in de polders gaat begrazen voor meer biodiversiteit.
De Vossenburg zal tevens het start- en eindpunt zijn van aanspanningen waar de menners hun paarden kunnen laten drinken en rusten tussen de polderrondritten door.

Portland hoeve – Veerweg 3

Bij dit monument, thans eigendom van de provincie nadat de ondernemer is uitgekocht en verhuisd naar de Hoekse Waard, zal de “pronkkamer” met authentiek tegeltableau open zijn voor het publiek.
Het “vrouwtje van Portland”, een schildering op de binnendeur van de boerderij, zal u welkom heten.
Tevens zal op “de deel” van de enorme schuur een expositie van de Oudheidkamer worden ingericht
Op het terrein zullen een aantal historische landbouwmachines te zien zijn.

Fam. Kooijman – Koedood 29

Heeft als hoofdactiviteit de akkerbouw en is daar ook volledig op ingericht met een complete lijn van machines. Van zaaien, planten, spuiten, oogsten, rooien tot sorteren aan toe.

Essendijk 9, 9a, 56 & 68

De centrale dijk die de polders doorkruist kent een aantal aanliggende deelnemende agrarische bedrijven:
Richting Barendrecht op # 68 kleine huisdieren maar ook Alpaca’s op de Willemshoeve van de familie van Prooijen. De boerderij is dit jaar niet open maar vanaf de dijk goed te zien,
Ook aan de Essendijk, op # 9a , vinden we het akkerbouwbedrijf van de Fam. De Klerk die naast een traditioneel bouwplan (aardappels, graan) vooral ook veel spruiten teelt – een gewas waar de veiling van Barendrecht vroeger min of meer op draaide. Dit is tevens de thuisbasis van de Polderdochters Sharona en Marielle de Klerk, de aanjagers van de petitie en actie “Red Polders Rhoon”.
Op nummer 56 is de Friese Paarden stoeterij van de Familie Kruidenier te zien (niet open voor publiek, maar vanaf de dijk goed te zien)
En op # 9 oefent de Fam. van Herk een vollegronds groententeelbedijf van de koude grond uit, een bedrijfsvorm waar vroeger de regio bekend om was. De moestuin van Rotterdam en het achterland werd het wel genoemd, met intensieve groententeelt en nog wat extensievere akkerbouwgewassen zoals kool, graan en aardappelen. Vooral ook bekend door zijn wekelijkse standplaats bij de Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein en de grote variatie aan oude nieuwe groentesoorten welke daar direct van het land (producent < > consument) verkocht worden.

Fam. Noordzij – Het Weegje 3

Dit jaar doet ook een van de laatste melkveehouderijbedrijven van het eiland mee, namelijk die van Noordzij aan het Weegje te Rhoon.
Daar kunt u een ligboxenstal bewonderen met het hele scala aan machines en dieren om uw dagelijks portie zuivel te produceren. Van kalfje tot pink tot hokkeling tot vaars en uiteindelijk melkkoe. En niet te vergeten de imposante eigen fokstier van het bedrijf.

Driepolderpunt – Schenkeldijk

Op het punt waar de 3 polders te weten Zegenpolder, Molenpolder en Portlandpolder op elkaar aansluiten is enkele jaren terug op de Polderdag een landschapsschilderij onthuld door Alexander Pechtold. Het vormt de omlijsting van onze polders en draagt de litel “onze polders een plaatje”
Ter illustratie is er een plaquette met daarop teksten en signatuur van lopers van de “Walk of Fame”, de polderwandeling die een aantal bekende Nederlanders met een link naar de Rhoonse polders, hebben gemaakt
Verder is daar een rust- en overdenkingspunt geschonken in de vorm van een bank. Deze is geplaatst door de Carnisse Grienden en geeft de bezoekers een mooi uitkijkpunt tijdens hun wandel-of fietsroute door de polders alsmede over de prachtige Schenkeldijk
Ook is in 2011 het Vossenpad officieel in gebruik genomen – dit is een permanent natuur- en boerenwandelpad dat door samenwerking tussen verschillende partijen (boeren, Carnisse Grienden en de lange afstands wandelvereniging) is opgezet.
Het Driepolderpunt zal ook worden opgenomen in de wandelroutes (Akkerpad en Vossepad) en ook de deelnemer aan de fietsroute zal langs dit punt komen.

Molenplaats – Essendijk 38

Op deze locatie zijn de grondvesten van een de oude molen te zien die voorheen de Zegenpolder bemaalde en zorgde voor het juiste waterpeil. De Familie Barendregt heeft plannen om in de toekomst deze molen weer op te bouwen als historisch markeerpunt in het land, hetgeen ook in het alternatieve boerenplan “Levend Buijtenland van Rhoon” is opgenomen. Door het volgen van de wandelroute komt men vanzelf langs de molenplaats, tekeningen en het ontwerp daarvan is op de Vlakkenburg te zien.

Recreatief medegebruik

Door de polders heen zullen verschillende gebruikers van het huidige polderlandschap hun activiteiten tentoon spreiden.
Op wisselende momenten en punten kunt u zo een groep Nordic Walkers uit de opleiding van Aad Wijntjes tegenkomen.
Of er wordt getraind en gelopen door lopers en joggers in voorbereiding op een volgend hardloopevenement of voor gewoon een recreatief rondje door de polder.
Ook kunt u rijders en amazones van diverse maneges en rijverenigingen in het gebied tegenkomen op uw wandel- of fietstocht.
Maar er zullen ook mensen gewoon de hond uitlaten of op een andere manier genieten van de vrijheid en ruimte die de huidige polder hen biedt, hardlopend, fietsend of wandelend.

Want de polders in hun huidige staat geven veel vrijheid, vertier en vreugde en dat willen we zo houden.

Verzorging onderweg

Voor de vrijwilligers zijn er lunchpakketten beschikbaar en er zal ook EHBO aanwezig zijn. Maar voor de bezoekers en hun behoeften zal ook worden gezorgd. Want de uitspanningen die in de route zijn opgenomen (De Buytenhof, Brasserie de Rhoonse Polder en Tasman) serveren allemaal een lunch.
Zo zal de Buytenhof een lunchgerecht van eigen producten serveren met o.a. speciale worst van een Buijtenhofs scharrelvarken. Tasman serveert al enige tijd de groene asperges van Adjan Vos vanaf de kaart en de Brasserie Rhoonse Polder heeft ook een specialiteit op het menu: Polderbrood en de Polderlunch.
En op de Vossenburg en Vlakkenburg staan barista’s met koffiekarren voor een heerlijk kopje koffie naar wens.

Kortom, u hoeft deze Polderdag niets te kort te komen!