Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard

Missie

De V.V.P.A. stelt zich ten doel de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van de polders in Albrandswaard te bewaken, versterken en promoten


Ontstaan V.V.P.A.

In het kielzog van de oprichting Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon is er nog een initiatief gerealiseerd, namelijk de oprichting van de VVPA. Graag stellen we deze vereniging aan u voor opdat u weet waar we voor staan en wat we voor ogen hebben.

De VVPA is ontsproten uit de Gebiedscoöperatie, waar in principe partijen deel van uitmaken die een direct belang daarin hebben. Dat kunnen zijn de boeren, mensen met land en plannen die passen binnen het raamwerk van de coöperatie, verenigingen met rechtstreekse belangen en recreatieve ondernemers.

Lees hier verder