Napoleon

De Veerweg en Korteweg maakten onderdeel uit van de Napoleonroute. Bij keizerlijk decreet in 16 december 1811 komt deze route voor op de lijst als de Route Imperiale IIIe klasse no. 65 welke liep van Antwerpen, Bergen op Zoom, Rotterdam en Den Haag naar Haarlem.

De route werd gemarkeerd met speciale paaltjes waarvan er nog een aantal langs deze wegen staan. Gerekend vanaf het veer van Goidschalxsoord staat er bij het Veerhuis een in de kant (grijs hectometerpaaltje met opschrift 36.1). Dan halverwege de Veerweg (tussen de Blindeweg en de Portland Hoeve) een aan de linkse kant (kilometerpaaltje 35). Verderop bij de oprit van de Korteweg naar de Essendijk links in de kant 34.2 en langs de Essendijk tegenover huisnummer 7 kilometerpaaltje 34. Verschil in hecto- en kilometerpaaltjes is de grootte. Het Waterschap heeft recent de paaltjes gerenoveerd alsmede het oude historische bruggetje (de oude duiker) in de Veerweg bij de Golfbaan