Gebouwen

Op diverse plaatsen in de polders vinden we historische gebouwen terug met een grote cultuurhistorische waarde. Veelal in het bezit of gepacht door boeren maar ook van particulieren. De eersten moeten er hun boterham mee verdienen dus zorgen dat de gebouwen in goede staat zijn, bij de tweede categorie is dat wisselend.

Sommige eigenaren hebben er schik in om hun vaak monumentale eigendom te onderhouden en in de oorspronkelijke staat te brengen – anderen zien daar niet overheen en slopen de oude opstallen om er iets nieusw op te bouwen. Of laten het geheel vervallen om later iets naar hun zin terug te bouwen (zie foto boerderij Veerweg).

De laatste decennia zijn er helaas veel boerderijen tegen de vlakte gegaan en wat er over is moeten we trachten te bewaren. Maar met alle plannen van de overheid ziet het er niet gunstig uit.

Als je de boeren weg jaagt (zoals met het nieuwe bestemmingsplan) dan komen veel boerderijen in andere handen met alle gevolgen vandien. En ook de lokale overheid heeft niet echt een beleid om hier iets aan te doen – dus blijft het hopen op de “liefde” van de mensen voor het platteland en haar bebouwing …

In de onderliggende hoofdstukken worden een aantal oude polderbouwwerken nader aan u voorgesteld.

De objecten staan op alfabet dus niet gerangschikt op voorkeur of leeftijd.

Mocht u informatie missen of willen bijdragen aan dit overzicht in (beeld)materiaal of anecdotes, aarzel dan niet om contact op te nemen of een mail te sturen via het contactformulier. Wij willen het overzicht liefst zo volledig mogelijk maken (en behouden) voor de geïnteresseerden en het nageslacht.