Polders als lesplan voor basisscholen Albrandswaard

Dit voorjaar heeft de VVPA een lesprojectmap samengesteld voor de basisscholen in Albrandswaard. Het project is ontstaan uit de jarenlange ervaring opgedaan met de Polderdag en Scholendag van de VVPA. Tijdens met name de Scholendag en het bezoek aan de boerenbedrijven bleek dat er voor de groepen 7 en 8 behoefte bestond aan meer achtergrondinformatie. Vooral de leefomgeving van de kinderen, wat er aan cultuurhistorie en natuur te beleven is “in hun achtertuin” blijft vaak onderbelicht.

Met dit project, naadloos in te passen bij het lesprogramma “Heemkunde” hopen Gerda van Leeuwen en Len Simons-Ruissen als schrijvers en bedenkers van het project bij te dragen aan de kennis van de lokale omgeving.

Bedoeling is dat de leerkracht en leerlingen op onderzoek uitgaan en zich zo verdiepen in hun leefomgeving. Van waar de school staat, waar ze zelf wonen wat voor voedsel er in de buurt geteeld wordt, wat natuurinclusieve landbouw is. Maar ook waar de grienden voor zijn en gebruikt werden, waarom er zoveel dijken zijn, zelfs midden in het dorp, en hun functie, welke flora en fauna is er in de polders en zo meer.

Dit alles ook aan de hand van foto’s (met dank aan gids Netty Wermeester), suggesties en aandachtspunten waarmee voldoende aanknopingspunten worden gegeven voor zinvolle lessen met inbreng van leraar en leerling om zo met plezier en inspiratie te leren ván en ín de eigen leefomgeving.

Alle scholen in Albrandswaard worden komende weken geïnformeerd, voor meer info of vragen over dit project kunt u een mail sturen naar info@vvpa.nl waarna deze aan de auteurs zal worden voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *