Reekalfjes redden met drones…..

Zoals jullie wellicht weten is de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon achter de schermen bezig met de inzet van drones voor de signalering van reekalfjes. Hiermee kunnen kalfjes die zich tijdens de maaitijd verstoppen in het gewas beter worden gedetecteerd.
Inmiddels is er goed nieuws. Er is een bedrijf gevonden dat dit goed kan uitvoeren binnen de huidige wet- en regelgeving. Dat betekent dat we deze methode dit jaar al kunnen gaan inzetten.

Informatieavond (alleen voor leden van de Gebiedscoöperatie en de VVPA)
Daarom wordt er op dinsdagavond 9 april 2024 van 19.30 – 21.00 uur een informatieavond bij De Buytenhof georganiseerd over de inzet van deze drones.
We informeren dan hoe het precies in zijn werk gaat, bespreken hoe de verdere uitvoering wordt aangepakt en hoe we gezamenlijk vrijwilligers kunnen inzetten.
We hopen dat jullie aanwezig kunnen zijn bij deze informatieavond zodat we ons samen kunnen inzetten voor de bescherming van reekalfjes.

Aanmelden
Aanmelden voor de informatieavond kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/informatieavond-inzet-drone-voor-reekalfjes-tickets-871687188847

Wij willen de verenigingen vragen om deze oproep ook uit te zetten naar hun leden, zodat de juiste betrokkenen aanwezig zijn.

Vragen
Voor vragen kunnen jullie terecht via info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Polders als lesplan voor basisscholen Albrandswaard

Dit voorjaar heeft de VVPA een lesprojectmap samengesteld voor de basisscholen in Albrandswaard. Het project is ontstaan uit de jarenlange ervaring opgedaan met de Polderdag en Scholendag van de VVPA. Tijdens met name de Scholendag en het bezoek aan de boerenbedrijven bleek dat er voor de groepen 7 en 8 behoefte bestond aan meer achtergrondinformatie. Vooral de leefomgeving van de kinderen, wat er aan cultuurhistorie en natuur te beleven is “in hun achtertuin” blijft vaak onderbelicht.

Met dit project, naadloos in te passen bij het lesprogramma “Heemkunde” hopen Gerda van Leeuwen en Len Simons-Ruissen als schrijvers en bedenkers van het project bij te dragen aan de kennis van de lokale omgeving.

Bedoeling is dat de leerkracht en leerlingen op onderzoek uitgaan en zich zo verdiepen in hun leefomgeving. Van waar de school staat, waar ze zelf wonen wat voor voedsel er in de buurt geteeld wordt, wat natuurinclusieve landbouw is. Maar ook waar de grienden voor zijn en gebruikt werden, waarom er zoveel dijken zijn, zelfs midden in het dorp, en hun functie, welke flora en fauna is er in de polders en zo meer.

Dit alles ook aan de hand van foto’s (met dank aan gids Netty Wermeester), suggesties en aandachtspunten waarmee voldoende aanknopingspunten worden gegeven voor zinvolle lessen met inbreng van leraar en leerling om zo met plezier en inspiratie te leren ván en ín de eigen leefomgeving.

Alle scholen in Albrandswaard worden komende weken geïnformeerd, voor meer info of vragen over dit project kunt u een mail sturen naar info@vvpa.nl waarna deze aan de auteurs zal worden voorgelegd.

Erfgoed van Rhoon magazine

In 2023 heeft de VVPA in samenwerking met gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon het waardevolle magazine Erfgoed van Rhoon uitgegeven. Het magazine omvat de ontstaansgeschiedenis van onze polders met haar vele interessante wetenswaardigheden. In de fraaie bijlage Bijnamen van Rhoonaars vindt u een verzameling van 500 bijnamen uit de 20e eeuw. Tijdens de Polderdag 2023 werd het eerste magazine overhandigd aan wethouder Richard Polder.

Regelmatig staat de VVPA op evenementen om het magazine te promoten. Nieuwe leden van de vereniging ontvangen een gratis exemplaar. Niet-leden kunnen het magazine samen met de 500 bijnamen kopen bij Primera in Rhoon voor € 19,90 .

Lees meer over historie wetenswaardigheden van de polders https://www.vvpa.nl/historie/ of over de gebouwen en boerderijen hier https://www.vvpa.nl/gebouwen/

Nieuws molen Buitenland van Rhoon

En dan niet zozeer over een molen die in het plangebied Buitenland van Rhoon komt, zoals u weet wordt er gewerkt aan de herbouw van de Zegenpolderse molen in de Zegenpolder, zijn er molenrestanten gevonden in de Portlandpolder en zijn er ideeën om een korenmolen (à la Molen ‘t Hert) te bouwen op de 6 ha bij de Rode Boog – Binnenland van Rhoon.

Dit gaat echt over de molen Buitenland van Rhoon, een watermolen, die vroeger bij de Koedood stond maar destijds plaats heeft moeten maken voor een stoomgemaal aldaar. In 1910 werd de molen gesloopt en werd een klein stoomgemaal gesticht. De sloopdelen vonden een nuttige bestemming want delen ervan werden gebruikt bij de restauratie na brand van een korenmolen in Oisterwijk , de Kerkhovense molen, die nog steeds bestaat.
In november 2023 is aan deze molen groot onderhoud verricht en is o.a. de as bloot gelegd. In 1850 is voor de molen een nieuwe as gegoten door de firma Penn & Comp uit Dordrecht. In de jaren aansluitend is de as gestoken, echter is het exacte jaar niet bekend. Op deze as zijn nog steeds een viertal inscripties goed zichtbaar, waarvan drie naast de functie ook een naam vermelden. Omdat de as in 1850 is gegoten, moeten dit personen zijn die in dat jaar de betreffende functies vervulden. Met dank aan Leen Lagerwerf, molenaar van de Kerkhovense molen, die ons deze beelden heeft toegezonden. Lees het hele verhaal op deze site https://www.vvpa.nl/molen-buitenland-van-rhoon

ALV en PPP bij de VVPA

Hierbij nodigt het bestuur je uit om donderdagavond 5 oktober vanaf 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering van de VVPA bij te wonen in de theeschenkerij van de Buytenhof aan de Rijsdijk 98 te Rhoon (toegang via de ingang en het parkeerterrein aan de Oudeweg).

Naast de agenda met een verantwoording van het gevoerde beleid, de financiën, bestuursverkiezing en de toekomstige plannen en ideeën zal er een korte film worden vertoond van een der oudste agrarische beroepen in onze polders, namelijk dat van griendwerkers. Verder is er na afloop van het officiële gedeelte de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje. En wel als volgt….

Polder Pitch Proeverij (PPP)

In onze polders zijn de producenten (zeg maar de boeren) inmiddels een transitie begonnen naar natuurinclusieve landbouw in plaats van de gangbare akkerbouw. Dit betekent nieuwe teelten en gewassen in het gebied die in een korte keten worden afgezet naar bedrijven en verwerkers in de regio. Een aantal daarvan hebben we op deze speciale avond uitgenodigd voor onze leden.

Zij vertellen in een “Pitch” (een korte presentatie waarin je jezelf, je dienst en je product uitlegt aan de aanwezigen) welke product uit de polder ze gebruiken, voor welke toepassing en wat er mee gemaakt wordt. Na afloop van deze korte presentaties gaan we dan “Proeven” van hetgeen er door hen geproduceerd wordt of gaat worden. Inmiddels zijn de biersoorten en diverse broodsoorten uit onze “Polders” al bekend, maar er wordt bijvoorbeeld ook whisky, olie, havermelk en falafel gemaakt met “onze” gewassen.

Meestal wordt PPP geassocieerd met het 3P-principe van “People, Planet, Profit” in het kader van duurzaam ondernemen en dat gebeurt in onze polders ook. Dus de aanhef van deze invitatie ALV en PPP heeft zeker een dubbele lading en betekenis waar we jullie graag kennis mee laten maken.

Tot 5 oktober op de Buytenhof!

P.S. de agenda voor de ALV zal binnenkort ook op de website www.vvpa.nl worden vermeld – leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie graag even melden bij Leendert  l.h.wesdorp@xs4all.nl

Erfgoed van Rhoon en heruitgave 500 Rhoonse bijnamen.

De beide boekwerken van Thedie Binder (VVPA) in beeld – een must-have voor mensen uit Rhoon en omgeving

Aanstaande zaterdag 12 augustus wordt om 11.00 uur de Napoleondag geopend op de boerderij De Vossenburg aan de Korteweg 4 waar jong en oud kunnen genieten en proeven van de historie van onze polders.

In de kraam van de VVPA (Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard) kan elk lid het kleurrijke magazine “Erfgoed van Rhoon” over het ontstaan van ons polderlandschap samen met de bijlage “500 Rhoonse bijnamen” gratis af komen halen.

Als u ter plekke voor €10,– lid wordt van de VVPA krijgt u ze ook mee. Niet-leden betalen hiervoor € 15,– .

De historische markt eindigt om 16.30 uur – meer info leest u op onze website https://www.vvpa.nl/12-08-napoleondag-in-het-buijtenland-van-rhoon

Napoleondag in het Buijtenland van Rhoon

Reis mee terug naar de Franse tijd tijdens de Napoleondag op 12 augustus in het Buijtenland van Rhoon. De soldaten van Napoleon liepen ruim 200 jaar geleden door de polders van Rhoon. De zogenaamde Napoleonroute liep van Antwerpen – door de Hoeksche Waard en het Buijtenland van Rhoon – helemaal naar Haarlem. Sporen van de eeuwenoude Napoleonroute zijn nog altijd terug te vinden in Rhoon. Tijdens de Napoleondag gaat het gebied terug naar de sfeer van keizer Napoleon met oudhollandse spelletjes, acteurs die de tijd van Napoleon naspelen en paard en wagen die een stuk van de Napoleonroute rijdt.

Route Impériale 65
Omdat Napoleon zich ergerde aan de vele, slecht begaanbare modderpaden, liet hij in Europa een verhard wegennet aanleggen: de zogenaamde Napoleonroutes. Zo konden zijn troepen zich een stuk sneller verplaatsen. Een van die routes – de ‘Route Impériale 65’ – liep over de Veerweg en de Korteweg in Rhoon. Het verhaal gaat dat de soldaten van Napoleon zelfs hebben overnacht op de Portlandhoeve, een monumentale boerderij aan de Veerweg. Een van de soldaten liet een bijzondere tekening achter op de deur. De tekening is nog steeds te zien, net als veel andere iconen uit die tijd. Ontdek ze allemaal tijdens de Napoleondag.

Deze paaltjes markeren de Napoleonroute en zijn nog steeds te zien in het Buijtenland van Rhoon

Acteurs spelen de Napoleontijd na
Het hoofdprogramma van de Napoleondag vindt plaats van 11.00 – 16.30 uur op boerderij De Vossenburg aan de Korteweg 4 in Rhoon. Er zijn acteurs die de Napoleontijd naspelen, er is een markt met oude ambachten, een proeverij van hapjes en drankjes en voor de kinderen zijn er oudhollandse spelletjes te spelen. Bezoekers kunnen met paard en wagen een stuk over de Napoleonroute rijden langs de iconen uit de tijd van Napoleon. Een leerzame en vermakelijke dag voor jong en oud. Het evenement is gratis te bezoeken en aanmelden is niet nodig. Hou de website van het Buijtenland van Rhoon in de gaten voor updates van het programma.

Meer info over de Napoleonroute (Veerweg-Korteweg-Essendijk) vind je hier https://www.vvpa.nl/historie/napoleon of anders download de Napoleon flyer

Wat kun je verwachten?
~ Acteurs die de Napoleontijd naspelen
~ Historische markt
~ Proeverij hapjes & drankjes
~ Oude ambachten
~ Oudhollandse spelletjes
~ Met paard en wagen over de Napoleonroute

Het hoofdprogramma van de Napoleondag vindt plaats van 11.00 – 16.30 uur op boerderij De Vossenburg aan de Korteweg 4 in Rhoon. Het evenement is gratis te bezoeken en aanmelden is niet nodig.

Polderdag en Scholendag 2023

Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli zetten boeren en andere ondernemers in het Buijtenland van Rhoon de deuren weer open voor bezoekers om een kijkje te nemen op hun bedrijf. Er is de laatste jaren veel veranderd in de bedrijfsvoering van de diverse agrariërs waar volgens het streefbeeld geteeld wordt op een “natuur inclusieve” manier, dus minder tot geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en met meer aandacht voor de natuur en biodiversiteit.  

Akkerranden, natuurvriendelijke oevers, nieuwe gewassen (zoals https://silphie.nl) die allemaal bijdragen aan een betere leefomgeving. Er zijn (jaarrond) recreatieve wandel- en struinroutes aangelegd maar ook op 1 juli een speciale polderwandeling langs en over de diverse akkers met hun gewassen, kruiden en bloemen.  

Op diverse locaties (Vossenburg, Vlakkenburg en Buytenhof) zijn standjes ingericht en kun je ook de inwendige mens verwennen met producten uit de polder (van bieren, cider en brood gemaakt met gewassen uit de polder) tot aan het bekroonde Konings gerecht bij de Theeschenkerij Buytenhof.

Er zijn op alle locaties diverse activiteiten en informatie te vinden en onze polders zijn een voorbeeld voor hoe lokale producten vers van het land direct aan de consument tegen een redelijke prijs verkocht kunnen worden. De “graaiflatie” is hier nog een onbekend fenomeen.  

De website is van een update voorzien van wat er allemaal te beleven is in onze mooie polders https://www.vvpa.nl/polderdag-1-juli-2023/  

Persbericht 2: Polderdag educatie en recreatie

Persbericht 3: Polderdag Natuurinclusieve Landbouw

Archeologische opgraving in het Buijtenland van Rhoon

Tijdens de aanleg van de natuurvriendelijke oevers is in het Buijtenland van Rhoon een archeologische opgraving gedaan. Het gaat om funderingsresten van een ronde stenen poldermolen die is gebouwd toen de polder eind 18e eeuw werd aangelegd. De zogenaamde grondzeiler werd vroeger gebruikt om het grondwater op peil te houden en de polders droog te houden. Vermoedelijk had de molen een scheprad. Naar aanleiding van de vondst zal ook archiefonderzoek plaatsvinden, zodat naar verwachting meer bekend zal worden over de bouw en de datering. De archeologische en historische gegevens worden gepresenteerd in een rapport.

Nieuw inzicht

Bijzonder is dat bij de opgraving ook inzicht is gekregen in de manier waarop men de molen vroeger aanlegde. Senior archeoloog Juke Dijkstra van ADC ArcheoProjecten geeft uitleg: “Ze hebben eerst een grote ronde kuil gegraven, ruim om de geplande fundering heen. Vanuit de werkkuil is waarschijnlijk eerst een houten fundering aangebracht bestaande uit palen met planken eroverheen. Daarop is de stenen fundering gebouwd en vervolgens de molen. Daarna hebben ze de werkkuil weer dichtgegooid. Dat is te zien aan de verkleuring in de grond.” Ook zijn er scherven gevonden van serviesgoed uit dezelfde tijd. Een deel is machinaal gemaakt servies en een deel is handgemaakt serviesgoed.

Bijzondere ontdekking

Hoewel al bekend is dat op deze plek in de polder een watermolen stond, is het toch bijzonder dat er restanten van een molen zijn gevonden. Zélfs voor archeoloog Juke: “Ook binnen de archeologie is dit bijzonder. Zoveel molens worden er niet opgegraven, want molens liggen vaak in een polder en daar wordt niet altijd gebouwd.”

Stenen molen nog zichtbaar

De molen werd in 1879 buiten dienst gesteld door de komst van het stoomgemaal. “De stenen schijnen te zijn verwerkt in een schuur en woning van een boerderij in de buurt.

Voor de bouw van de schuur van voorheen P. de Koning aan de Veerweg 4 werden stenen en hout van de gesloopte molen gebruikt. Duidelijk op deze foto van ©Wim Kranenburg is de balk met gaten te zien, afkomstig uit het binnenwerk van de molen destijds. Helaas laat de huidige eigenaar deze schuur, met al die oude herbruikte materialen langzaam in elkaar zakken zodat sloop straks het enige is dat resteert……

In het verleden werd er dus flink hergebruikt.” De molenresten zijn gevonden door de aannemer van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en gemeld bij de gemeente. De molenrestanten zijn vervolgens  door archeologen verder ontgraven en vastgelegd. De vondsten zijn mee genomen door de archeologen ter beoordeling van de waarde en de herkomst.Vanwege het broedseizoen is de plek voorlopig niet te bezoeken om de vogels in de polder niet te verstoren. In juli zal er een mogelijkheid zijn om de opgraving te bekijken. Houd de website van het Buijtenland van Rhoon in de gaten voor het bezoekmoment.

Meer weten over onze molens in Albrandswaard?
https://www.vvpa.nl/molencultuur-in-albrandswaard/