Nieuws / actueel

V.V.P.A. (Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard) stelt zich voor op een informatie avond woensdag 27 maart a.s.

Na de oprichting van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon is er nog een initiatief gerealiseerd, namelijk de oprichting van de VVPA. Op 27 maart willen we ons aan je voorstellen zodat je weet waar we voor staan en wat we voor ogen hebben. Dit zal gebeuren op een informatieavond op de Vlakkenburg a/d Essendijk 24 te Rhoon. 

Informatieavond voor leden en belangstellenden

We hebben inmiddels al tientallen leden die zich bij de Nieuwjaarsreceptie van de Gebiedscoöperatie, via de wandelgangen, via social media of na publicaties hebben opgegeven. We willen uiteraard veel meer leden hebben, want vele handen (en hersens) maken licht werk. Voor het bestuur zoeken we versterking maar ook meedenkers en bewoners die zelf ideeën hebben om onze polders verder op de kaart te zetten. Dus is iedereen die de polders een warm hart toedraagt en zich wil laten informeren over onze motivatie en activiteiten van harte welkom op deze avond.
In aansluiting daarop zal er later dit jaar (in het 2e kwartaal) een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden waar een bestuur gekozen zal worden.

Op deze informatieavond willen we vooral graag informeren over wat de VVPA inhoudt, wat onze doelen zijn en hoe we die hopen te bereiken. Er zullen een aantal sprekers een korte inleiding houden over het ontstaan van de polders, de Gebiedscoöperatie, het streefbeeld voor het gebied en uiteraard over onze vereniging. Waarna er gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in een informele sfeer kennis te maken.

Aanvang  20:00 uur – Locatie De Vlakkenburg , Essendijk 24, Rhoon

Meer info: op onze website  https://www.vvpa.nl   of op onze facebookpagina                              https://www.facebook.com/VerenigingVriendenPoldersAlbrandswaard