Gebiedsvisie Poort Buijtenland van Rhoon (voorheen 6 ha Binnenland)

Met de Provincie werkt de Gemeente Albrandswaard samen aan de ontwikkeling hiervan. https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/2018/mei/22-mei/bestuursovereenkomst/. Uiteraard heeft dit ook zijn impact op de Gebiedscoöperatie en invloed om onze polders. Hoe wordt de verkeersafwikkeling geregeld, verwachten we nog steeds 960.000 bezoekers per jaar, welke recreatievormen zijn haalbaar en zo meer.

In een aantal sessies is er met belanghebbenden en belangstellenden in 2019 overleg geweest waarop een (zoveelste) concept is geproduceerd “Gebiedsvisie Poort Buijtenland van Rhoon” hetgeen in december 2019 is gepresenteerd. Om u te informeren (het is een groot bestand namelijk dat niet zomaar door te mailen is) plaatsen we dit rapport hier op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *