AGENDA A.L.V. VVPA – donderdag 6 oktober a.s.

Locatie: Het Buytenhuis – bij de Buytenhof, Rijsdijk 99 te Rhoon (ingang via P-plaats Oudeweg)

Tijd:       inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

De ALV is alleen bedoeld voor leden van de VVPA, de aansluitende thema-avond is openbaar

 • Opening en welkom door de voorzitter
 • Verantwoording activiteiten afgelopen jaren
  • Bestemmingsplan
  • Skydive
  • Oogst- en Polderdag
  • Scholendag
  • Molens en molenplannen
  • Belevingsplekken – landschapsschilderij Driepolderpunt
  • 6 ha Poort Buytenland
  • Verkeersplan
  • Enquête waardering Polderlandschap
  • Historisch boekje over de polders
 • Notulen ALV d.d. 4 september 2019 (vanwege Corona daarna geen ALV meer gehad).
 • Financiële verantwoording en verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing bestuur – de huidige bestuursleden zijn herkiesbaar
  • Leendert Wesdorp – voorzitter
  • Wil Vlasblom – secretaris
  • Simon Barendrecht – penningmeester
 • Eventuele tegenkandidaten moet zich uiterlijk 24 uur vooraf aanmelden via info@vvpa.nl
 • Rondvraag en afsluiting officiële gedeelte

Koffiepauze, gevolgd door

Thema avond

Rendabel natuurinclusief boeren in Buijtenland van Rhoon”

Aan de hand van een voordracht en een aantal stellingen zullen ondernemers uit en betrokkenen bij het Buijtenland van Rhoon met de aanwezigen in discussie gaan óf en hóe de toekomst van de natuurinclusieve landbouw in onze polders er uit zou moeten zien om ook in de toekomst te kunnen renderen. Hiervoor zijn een aantal panelleden uitgenodigd om hun visie te geven en delen met u:

Anja Jongejan als projectmanager Buijtenland van Rhoon
Wethouder Richard Polder
namens de Gemeente Albrandswaard
Adjan Vos als agrarisch en betrokken agrarisch ondernemer
Gerard Doornbos als voorzitter van de Gebiedscoöperatie

We rekenen op een boeiende avond waar hopelijk nieuwe inzichten en ontwikkelingen een inspirerende voedingsbodem mogen zijn om ook in de toekomst de ons vertrouwde boeren in de polders te behouden en nog decennia op hun land terug te kunnen zien.

Het Bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *