Vooraankondiging ALV en thema-avond 6 oktober 2022

Rendabel natuurinclusief boeren in Buijtenland van Rhoon??”
op 6 oktober in het Buytenhuis op de Buytenhof – Rijsdijk 99 om 19:30.
(per fiets, lopend of per auto is de Buytenhof te bereiken via de P-plaats aan de Oudeweg)

De historische Portlandhoeve in de Portlandpolder aan de Veerweg 3 in Het Buitenland van Rhoon

De gedetailleerde agenda voor de ALV volgt nog en staat evenals de jaarrekening van de vereniging, na goedkeuring van de kascommissie, ter inzage op deze website.

Op onze thema-avond willen we een aantal mensen aan het woord laten rondom de vraag: “Wat is er nodig om rendabel, natuurinclusief boeren in het Buijtenland van Rhoon voor de bestaande boeren mogelijk te houden? “

Aan het woord komen een aantal boeren, de gemeente, en de voorzitter van de gebiedscoöperatie met elk hun visie. We rekenen op een boeiende discussie ook met jullie.

Tot donderdag 6 oktober! De koffie staat klaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *