Archeologische opgraving in het Buijtenland van Rhoon

Tijdens de aanleg van de natuurvriendelijke oevers is in het Buijtenland van Rhoon een archeologische opgraving gedaan. Het gaat om funderingsresten van een ronde stenen poldermolen die is gebouwd toen de polder eind 18e eeuw werd aangelegd. De zogenaamde grondzeiler werd vroeger gebruikt om het grondwater op peil te houden en de polders droog te houden. Vermoedelijk had de molen een scheprad. Naar aanleiding van de vondst zal ook archiefonderzoek plaatsvinden, zodat naar verwachting meer bekend zal worden over de bouw en de datering. De archeologische en historische gegevens worden gepresenteerd in een rapport.

Nieuw inzicht

Bijzonder is dat bij de opgraving ook inzicht is gekregen in de manier waarop men de molen vroeger aanlegde. Senior archeoloog Juke Dijkstra van ADC ArcheoProjecten geeft uitleg: “Ze hebben eerst een grote ronde kuil gegraven, ruim om de geplande fundering heen. Vanuit de werkkuil is waarschijnlijk eerst een houten fundering aangebracht bestaande uit palen met planken eroverheen. Daarop is de stenen fundering gebouwd en vervolgens de molen. Daarna hebben ze de werkkuil weer dichtgegooid. Dat is te zien aan de verkleuring in de grond.” Ook zijn er scherven gevonden van serviesgoed uit dezelfde tijd. Een deel is machinaal gemaakt servies en een deel is handgemaakt serviesgoed.

Bijzondere ontdekking

Hoewel al bekend is dat op deze plek in de polder een watermolen stond, is het toch bijzonder dat er restanten van een molen zijn gevonden. Zélfs voor archeoloog Juke: “Ook binnen de archeologie is dit bijzonder. Zoveel molens worden er niet opgegraven, want molens liggen vaak in een polder en daar wordt niet altijd gebouwd.”

Stenen molen nog zichtbaar

De molen werd in 1879 buiten dienst gesteld door de komst van het stoomgemaal. “De stenen schijnen te zijn verwerkt in een schuur en woning van een boerderij in de buurt.

Voor de bouw van de schuur van voorheen P. de Koning aan de Veerweg 4 werden stenen en hout van de gesloopte molen gebruikt. Duidelijk op deze foto van ©Wim Kranenburg is de balk met gaten te zien, afkomstig uit het binnenwerk van de molen destijds. Helaas laat de huidige eigenaar deze schuur, met al die oude herbruikte materialen langzaam in elkaar zakken zodat sloop straks het enige is dat resteert……

In het verleden werd er dus flink hergebruikt.” De molenresten zijn gevonden door de aannemer van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en gemeld bij de gemeente. De molenrestanten zijn vervolgens  door archeologen verder ontgraven en vastgelegd. De vondsten zijn mee genomen door de archeologen ter beoordeling van de waarde en de herkomst.Vanwege het broedseizoen is de plek voorlopig niet te bezoeken om de vogels in de polder niet te verstoren. In juli zal er een mogelijkheid zijn om de opgraving te bekijken. Houd de website van het Buijtenland van Rhoon in de gaten voor het bezoekmoment.

Meer weten over onze molens in Albrandswaard?
https://www.vvpa.nl/molencultuur-in-albrandswaard/

2 Replies to “Archeologische opgraving in het Buijtenland van Rhoon”

    1. Dat is niet bekend Wim, in de molendatabase staat alleen het stoomgemaal – dan zou je bij het Waterschap moeten informeren via welk gemaal de Portlandpolder in die jaren werd leeggepompt (uitgeslagen). Maar uitgaande van de tekst hier https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3984 zou de uitslag plaatsvinden in combinatie met de Molen- en Zegenpolder ook, dus dan zou het het voormalige stoomgemaal bij jullie op de Havendam zijn geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *