Informatieavond VVPA een succes

Op woensdag 27 maart organiseerde de nieuwe Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard een informatieavond op De Vlakkenburg. Daar kwamen ruim 40 mensen op af zodat, met de zeven initiatiefnemers een kleine vijftig aanwezigen de schuur aan de Essendijk 24 “verwarmden” en daarbij elkaar en het initiatief ”omarmden”.

Na de inloop met koffie en thee volgde een kort welkom door de tijdelijke voorganger Leendert Wesdorp met een korte toelichting op het programma van de avond. Achtereenvolgens konden de aanwezigen kennis maken met het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon, de historie van het gebied en het doel en opzet van de vereniging VVPA.

Peter Verkade presenteerde het streefbeeld voor zover hij erbij betrokken is geweest tot 2018 en deze landschapsarchitect is geen onbekende voor de Polderaars. In een eerder stadium was hij ook al betrokken vanuit de Gemeente met de diverse voorlopers van de plannen, die ook de revue passeerden. Om uiteindelijk de diverse “lagen” van het streefbeeld over elkaar te projecteren (landbouw, natuur en recreatie) om tenslotte te komen tot het streefbeeld dat er nu ligt en waar uitvoering aan gegeven wordt door de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Een helder en duidelijk verhaal om toe te lichten wat er aan de huidige opzet vooraf is gegaan. Uiteraard leefden er vragen over de invulling en uitvoering, maar daar moest Peter het antwoord op schuldig blijven daar dat geregeld en gedaan moet gaan worden door de Gebiedscoöperatie.

Vervolgens mocht Thedie Binder “iets” laten zien over zijn onderzoek en inventarisatie naar de historie van het gebied. Op zijn bevlogen en enthousiaste presentatie kwamen ook diverse reacties en het bracht de aanwezigen, waar onder betrekkelijk veel “jongeren”, een goed beeld over het ontstaan en gebruik van de diverse polders. Een enorm lijvig “dossier” is daarbij inmiddels ontstaan dat het waard is om nog eens uitgebreider te laten zien aan belangstellenden want het geeft een prachtig en gedetailleerd overzicht van de historie van ons woon-, leef- en werkgebied. Belangstellenden kunnen het verhaal teruglezen op zijn website ( www.erfgoedvanrhoon.nl ) maar op de BuijtenLanddag *) zal er ook een presentatie zijn.

Na de pauze vertelde Leendert Wesdorp over het doel en de opzet van de vereniging. Deze is opgericht om de inwoners en omwonenden van het Buijtenland van Rhoon een mogelijkheid te geven ook een stem te hebben in de Gebiedscoöperatie, ten slotte de achtertuin van iedereen. En die op het punt staat te transformeren van landbouwgebied naar een natuur-inclusief agrarisch gebied met recreatieve voorzieningen. Met een bedrijf of als vereniging (ZHL, VCG) kun je lid worden van deze coöperatie, maar als individu of particulier verder niet vandaar dit initiatief. En het voorziet duidelijk in een behoefte want Leendert kondigde deze avond de 50e inschrijving aan. Binnen werkgroepen (kringen) kunnen gelijkgestemden samen optrekken om ideeën uit te werken en bij de Coöperatie aan te brengen, en zo ontstond op deze avond spontaan al een “kring” ruiterpaden van leden die graag een netwerk voor de ruitersport in het gebied zien ingetekend, want daar is veel behoefte aan.

Met een oproep om binnen vrienden, familie of relaties medestanders en (bestuurs)leden te vinden voor deze nieuwe vereniging besloot hij de avond met het aankondigen van een eerste Ledenvergadering in juni, waar een bestuur gekozen zal worden en de eerste VVPA activiteit.

*) Daarbij doelde hij op de organisatie van de eerste BuijtenLanddag door de “kring” Polderdag. In deze kring zijn de organisatoren van de voormalige Polderdag actief welke 5 jaar geleden voor het laatst is georganiseerd. Deze zal in een nieuwe formule en naam worden opgezet op 6 juli a.s. en ook nu weer worden voorafgegaan door een educatieve “Scholendag” op 5 juli waar scholieren agrarische bedrijven in de polders zullen bezoeken.

Waarna de avond werd afgesloten met een informeel hapje en drankje, aangeboden en verzorgd door de initiatiefgroep, om weer een beetje bij te warmen na het stilzitten in een kille schuur maar verder warme vereniging.

Wordt vervolgd!