Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum:  4 september 2019
Tijd:        20:00 – 21:30
Plaats:    De Buytenhof, Rijsdijk 98, Rhoon

Hierbij nodigen we u uit voor onze eerste ALV. Simon Barendregt zal daar zijn plannen voor het (her)bouwen van een poldermolen presenteren.
De agenda is:

  • Koffie, opening en welkom
  • Vaststelling jaarrekening en decharge voorlopig bestuur
  • Goedkeuring huishoudelijk reglement. (ontwerp bijgesloten)
  • Verkiezing bestuursleden. Er worden nog minimaal twee extra kandidaten gezocht. Heeft u interesse, meldt u dan bij het voorlopig bestuur. Kandidaatsbestuursleden zijn: Wil Vlasblom, Simon Barendregt en Leendert Wesdorp. 
  • Voorstellen van de kringen/werkgroepen van de vVPA en deelname
  • Presentatie van en discussie met Siemen Barendrecht over de plannen voor de te bouwen windmolen.

Zeker met Simons presentatie wordt het een leuke avond.  We zien er naar uit jullie te ontmoeten en samen te werken aan een nog mooier polderlandschap! 

Namens het voorlopig bestuur,

Leendert.

bijlage: Ontwerp Huishoudelijk reglement
bijlage 2: Uitleg hoe besluiten bij consent te nemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *