14 februari Molenavond V.V.P.A. op de Buytenhof

Vrijdag 14 februari wordt een belangrijke dag voor de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA). Die avond wordt in de Buytenhof aan de Rijsdijk 98 in Rhoon gesproken over molens; en dan met name over de wipwatermolen die de stichting weer wil laten verrijzen in het Buijtenland van Rhoon.

Plonie Rooimans van de VVPA: ,,Het is heel goed voor de VVPA dat dit idee ook terugkomt in de plannen van de gebiedscoöperatie voor dit gebied. Vroeger stond er zo’n molen aan de Essendijk en het zou fantastisch zijn om dat beeld weer terug te krijgen. En het is niet alleen het beeld dat we belangrijk vinden maar de molen moet ook zijn functie weer krijgen; water rond pompen in de polder. Maar daar is nog wel heel wat voor nodig.”   

Vandaar deze bijeenkomst wanneer onder anderen molenaar Jesse in ‘t Veld een goede uitleg zal geven over de functie van zo’n molen. Ook wordt er nog gezocht naar toekomstige (amateur) molenaars. Verder lopen er die avond nog twee molenaars rond om alle vragen te beantwoorden, is er een fraaie maquette te bewonderen en is er voor alle bezoekers een bakje koffie of thee.

De bijeenkomst begint 14 februari om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen dus graag van tevoren even aanmelden; dat kan via info@vvpa.nl. Auto’s kunnen gestald worden op de parkeerplaats aan de Oudeweg.

Nieuwjaarsmarkt 18 januari

Nieuwjaarsmarkt – Buijtenland van Rhoon

Op zaterdag 18 januari van 14.00 tot 17.00 uur vindt de nieuwjaarsmarkt van het Buijtenland van Rhoon plaats. Een dag vol informatie en leuke workshops om kennis te maken met natuurinclusieve landbouw in het Buijtenland van Rhoon én bij u in de keuken. Gezond, lekker en eerlijk. Neem deel aan één van de gratis workshops. Of trek er op uit met de natuurgids…..
Meer info: https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/2905/

Niels Godijn (r) is een van de natuurgidsen en vertelt over de vogels in de Zegenpolder

Leendert Wesdorp over de plannen in het nieuwe jaar

Onze voorzitter heeft een mooi interview gegeven dat o.a. in De Botlek (editie Hoogvliet en Albrandswaard) is gepubliceerd. Waarin hij de plannen voor het nieuwe jaar naar voren brengt en aangeeft wat er allemaal te gebeuren staaat in onze polders. Lees het hele interview met Hans de Bruyn onder deze link (foto is ook van Hans) https://hoogvlietalbrandswaard.debotlek.nl/nieuws/algemeen/910547/-de-lokale-politiek-moet-aan-de-slag-

Leendert Wesdorp voor de Vlakkenburg, Essendijk 24 (foto Hans de Bruyn)

Inloopavond Poort Buijtenland van Rhoon 28/11

Voor het gebied Poort Buijtenland van Rhoon, ook bekend als project ‘Binnenland’, wordt een gebiedsvisie gemaakt. Het doel is het gebied een entreefunctie te geven naar het achterliggende Buijtenland van Rhoon, en dit te versterken met voorzieningen die bij zo’n entree en het landschap passen. De gemeente Albrandswaard, de Provincie Zuid-Holland en de gebiedscoöperatie Buijtenland werken samen aan de visie voor het entreegebied. Op 25 september jl. zijn tijdens een eerste inloopavond ideeën en input opgehaald. Wij willen graag de stand van zaken toelichten aan bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden in het gebied.

Op donderdag 28 november bent u van harte welkom om 19.00 uur in de theeschenkerij van de Buytenhof (Rijsdijk 98 in Rhoon). Wij leggen onze ideeën voor de invulling van het gebied dan graag aan u voor. Om 19.15 uur start een korte presentatie. Daarna kunt u in kleinere groepen uw ideeën en reacties met ons bespreken. De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. U kunt gebruik maken van de parkeerplaatsen van de Buytenhof aan de Oudeweg.

Met vriendelijke groet,
namens Patrick Duijzer, projectleider Poort van Buijtenland

Denk mee over de inrichting van de Poort van het Buijtenland!

Het gebied ‘Binnenland van Rhoon’ wordt ontwikkeld tot entreegebied naar het achterliggende gebied Buijtenland. De gemeente Albrandswaard wil dit in samenspraak doen met bewoners en andere belanghebbenden op woensdag 25 september a.s..
Iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied is van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het Binnenland.
(voorheen bekend als de 6 ha met diverse plannen en bestemmingen op http://polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=60) …..

Zie ook deze mededeling https://www.albrandswaard.nl/poort-buijtenland

Historische Landbouwdag Rhoon 2019

Op zaterdag 14 september zal de jaarlijkse historische Landbouwdag Rhoon weer plaatvinden om en rond de Vlakkenburg aan de Essendijk 24. Er zijn deze dag allerlei activiteiten te beleven voor jong en oud met gezellige kraampjes en een feesttent met catering en muziek!

Te zien en te beleven zijn o.a.
– Ploegen met paarden
– Oude boeren rijtuigen
– Oude tractoren en stationaire motoren
– Graan dorsen
– Klompen maken
– Paling roken
– Ringsteken
– Scharensliep

Verder zijn er diverse kinderactiviteiten zoals:
– Kinderboerderij
– Springkussen
– Schminken
– Knutselen
.. en nog veel meer !

Nieuw dit jaar: Boerentouwtrek waarin teams een trekker zo snel mogelijk over een traject moeten verplaatsen waarvoor je je kunt inschrijven via de website: http://historische-landbouwdag-rhoon.nl/

Live muziek vanaf 16.00 uur met de band “Traveller”

Vanaf 10 uur tot 20.00 uur aan de Essendijk 24 “Boerderij de Vlakkenburg”

Een leerzame en gezellige dag voor het gehele gezin !

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum:  4 september 2019
Tijd:        20:00 – 21:30
Plaats:    De Buytenhof, Rijsdijk 98, Rhoon

Hierbij nodigen we u uit voor onze eerste ALV. Simon Barendregt zal daar zijn plannen voor het (her)bouwen van een poldermolen presenteren.
De agenda is:

  • Koffie, opening en welkom
  • Vaststelling jaarrekening en decharge voorlopig bestuur
  • Goedkeuring huishoudelijk reglement. (ontwerp bijgesloten)
  • Verkiezing bestuursleden. Er worden nog minimaal twee extra kandidaten gezocht. Heeft u interesse, meldt u dan bij het voorlopig bestuur. Kandidaatsbestuursleden zijn: Wil Vlasblom, Simon Barendregt en Leendert Wesdorp. 
  • Voorstellen van de kringen/werkgroepen van de vVPA en deelname
  • Presentatie van en discussie met Siemen Barendrecht over de plannen voor de te bouwen windmolen.

Zeker met Simons presentatie wordt het een leuke avond.  We zien er naar uit jullie te ontmoeten en samen te werken aan een nog mooier polderlandschap! 

Namens het voorlopig bestuur,

Leendert.

bijlage: Ontwerp Huishoudelijk reglement
bijlage 2: Uitleg hoe besluiten bij consent te nemen

BuijtenLanddag 2019 een groot succes

Terug van weggeweest, een dag dat boeren en bedrijven in de polder hun deuren en akkers open zetten voor het grote publiek. Vijf jaar geleden de laatste Polderdag maar nu, na alle scepsis en onzekerheden voor de agrariërs, was de tijd rijp om de nieuwste ontwikkelingen aan de mensen te laten zien. Onder een nieuwe naam ook, gelieerd aan het gebied en “merk” dat ze uit willen stralen: De BuijtenLanddag!

Als opwarmer was ook de educatieve scholendag weer georganiseerd waarbij klassen de boerderijen kunnen bezoeken om daar voorlichting te krijgen over teelt en productie van allerlei gewassen, op de vrijdag vooraf. De leerlingen en onderwijzend personnel en meefietsende ouders vonden het maar wat interessant om de paardenstallen, groentetelers en akkerbouwers aan het werk te zien of op de zorgboerderij kennis te maken met plantenteelt en biodiversiteit.

Dat was op de BuijtenLanddag zelf, zaterdag 6 juli, niet minder. Een constante stroom fietsers en wandelaars zag je bewegen door de polders over de wegen en het door de landerijen uitgezette akkerpad om de “Toer de Boer” te doen. Ook de nieuwe burgemeester van Albrandswaard, Jolande de Witte was van de partij maar maakte de toer wel op een bijzondere manier. Na de opening en rondgang op de infomarkt van de Vlakkenburg, wachtten haar namelijk een paard en koets op van de Friezen Parade. Koetsier Carla van der Looi, geassisteerd door dochter Patty, reden ontspannen met de burgemeester en het organisatiecomité door de polders om diverse bedrijven een bezoek te brengen. Onderweg wezen de meeliftende Plonie Rooimans, Thedie Binder en Wim Gé Warnaar haar op de historie van het gebied, bijzonder plaatsen en nieuwe ontwikkelingen.  Bij de diverse stops werd ze rondgeleid en kreeg uitleg over het bedrijf. De pronkkamer, de schuur en het meisje op Portland  (Jaapje van Gent) mochten niet ontbreken evenmin als de hit-actief stalling en kipcaravan op de Vossenburg. Met een rondje achterom langs het Weegje reed het gezelschap door de ligboxenstal tussen de koeien bij Noordzij en verder via Koedoodzone en Achterweg naar de Buijtenhof. Ook daar een rondleiding over de zorgboerderij en in een prachtige entourage op het terras genoten van het lunchconcert van La Bona Futura  en een gezonde Polderlunch waarna de rondrit besloten werd met de terugtocht en burgemeester na vier uur Buijtenland van Rhoon met veel indrukken en informatie weer naar haar volgende afspraak kon.

Op de Vlakkenburg intussen was het onverminderd druk en volop activiteiten voor de bezoekers. Op de infomarkt presenteerden leden van de Gebiedscoöperatie zich en draaide een diavoorstelling over de historie van het gebied. Buiten dropten de parachutisten de vlag van het Buijtenland van Rhoon terwijl er door de natuurgidsen van het gebied rondleidingen werden gegeven om de mensen te laten zien wat de invloeden zijn van de al genomen teeltmaatregelen bij de natuurinclusieve landbouw die door de boeren nu wordt bedreven. Een toename van insecten en dieren door een afnemend gebruik van insecticiden en kunstmeststoffen zorgt ervoor dat de insecten etende vogels hier ook meer te zoeken hebben en in aantal toenemen. Om dat te onderschrijven stond ook Myriam Borger er met een infostand over de bijenteelt en het imkervak om te laten zien hoe dat zich ontwikelt in dit gebied daar zij al een aantal jaren bijenkasten op de Vlakkenburg heeft staan en daar ook cursussen in geeft.

De akker- en tuinbouwbedrijven langs de route tenslotte werden fietsend of wandelend bezocht en konden ook hun expertise kwijt aan de passanten. Dat er opeens veel andere gewassen worden geteeld blijkens de “gewasborden” onderweg en waarom waren vragen die beantwoord moesten worden, want die nieuwe teelten vragen om uitleg natuurlijk (eiwitrijke lupine, veld- en sojabonen bijvoorbeeld om de import daarvan uit overzeese gebieden te beperken en zelf onze vegaburgers en veevoer te kunnen maken. Of spelt, emmertarwe en eenkoorn – ouderwetse tarwerassen die meer ziektebestendig zijn en tegenwoordig in verschillende broodsoorten gebruikt worden. Of waarom Gert van Herk zoete aardappelen teelt, gewoon omdat er naar die “bataten” vanuit de stad waar hij veel producten levert veel vraag is en daar een eerlijke prijs voor kan bedingen. Voor alles onderweg was wel een verhaal te maken of uitleg te geven waardoor de mensen uit de regio nog eens extra doordrongen worden van het belang van deze “moestuin” en productiegebied zo dicht bij de consument.

Kortom, het was weer een informerende en enerverende dag die door alle bezoekers en deelnemers als zeer positief werd ervaren en ongetwijfeld een vervolg zal krijgen. De organiserende Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (www.vvpa.nl) kan derhalve terugzien op een geslaagde dag, mede door het mooie weer. Met een gezellig samenzijn van deelnemende boeren, burgers en buitenlui op de Vlakkenburg werd de dag op een passende manier afgesloten en werden de eerste ideeën voor een volgende editie al gelanceerd. Wordt vervolgd dus….

Hier staan de fotoalbums van Sjors Ribeiro en Dominicus Cense (klik op hun naam) waarvan we dankbaar gebruik maken – onze erkentelijkheid voor hun vele mooie beelden van deze prachtige BuijtenLanddag 2019

De Buijtenlanddag op 6 juli 2019

Het is feest in de polder!

Op zaterdag 6 juli opent de nieuwe burgemeester van Albrandswaard, Jolanda de Witte, de BuijtenLanddag. Tijdens deze dag, georganiseerd door de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard, stellen boeren en bewoners hun erf en akkers open voor bezoekers. Ontdek hoe bijzonder de polders naast uw woonomgeving zijn. Voel je welkom in het Buijtenland van Rhoon.

Continue reading “De Buijtenlanddag op 6 juli 2019”

Informatieavond VVPA een succes

Op woensdag 27 maart organiseerde de nieuwe Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard een informatieavond op De Vlakkenburg. Daar kwamen ruim 40 mensen op af zodat, met de zeven initiatiefnemers een kleine vijftig aanwezigen de schuur aan de Essendijk 24 “verwarmden” en daarbij elkaar en het initiatief ”omarmden”.

Na de inloop met koffie en thee volgde een kort welkom door de tijdelijke voorganger Leendert Wesdorp met een korte toelichting op het programma van de avond. Achtereenvolgens konden de aanwezigen kennis maken met het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon, de historie van het gebied en het doel en opzet van de vereniging VVPA.

Continue reading “Informatieavond VVPA een succes”